Pandemie zásadně proměnila české publikum. Do kterého z pěti typů patříte vy?

Pandemie zásadně proměnila české publikum. Do kterého z pěti typů patříte vy?
Divácký hit roku 2019 Ženy v běhu | CinemArt
Pandemie covidu-19 zasáhla všechny sféry našich životů, především první rok byla touto globální tragédií bez přehánění zdevastována i kina. Mnohokrát se hovořilo o strachu návštěvníků a návštěvnic, kvůli němuž přestali chodit na filmy a naučili se sledovat audiovizuální obsahy spíše doma. Apokalyptická lamentování kinařů se naštěstí zcela nevyplnila, a přestože čísla návštěvnosti se s předcovidovým (a velmi úspěšným) rokem 2019 stále nedají smysluplně srovnávat, chození do kin jakožto druh kulturního zážitku stále zdaleka nevymizelo. Jenže co dalšího o proměnách vztahu publika k audiovizi můžeme říct?
Letos v létě spatřila světlo světa výzkumná zpráva pražské Vysoké školy ekonomické. Tým ekonomů a filmových vědců zpracoval pro Státní fond kinematografie rozsáhlou studii o chování českých filmových diváků během pandemie. Využil k tomu metodu dotazníku, který poskytl kvantitativní data o demografických charakteristikách a uměleckých preferencích reprezentativního vzorku české populace, a také následné rozhovory či tzv. ohniskové skupiny, jež detailněji identifikovaly, co se v uplynulých letech změnilo. Dotazníková část zahrnuje vzorek o velikosti 2519 respondentů a respondentek, následných rozhovorů a focus groups se zúčastnilo více než 50 lidí.
Joseph Mazzello, Ben Hardy, Rami Malek
Bohemian Rhapsody | 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation

Není divák jako divák

Z dotazníkového šetření vyplynulo rozdělení respondentů do pěti segmentů: intenzivní diváci (zábava), technofilní-kosmopolitní diváci, televizní diváci – rodiče, televizní diváci a vlažní mediální konzumenti. Nejvíce je „televizních diváků“, kteří představují 24 %, zbylé segmenty jsou zastoupeny 15 – 18 %. Zbylých více než 11 % vzorku nespadalo do žádné z těchto skupin a zároveň nevykazovalo žádné charakteristiky, prostřednictvím kterých by je bylo možné odlišit, proto s nimi další analýza nepočítala.
Ve výzkumné zprávy se dočteme stručnou charakterizaci těchto segmentů: „Zjednodušeně můžeme říci, že vyšší intenzita televizního diváctví se napříč diváckými skupinami pojí s nižší intenzitou chození do kina a streamování a zároveň s vyšším věkem, nižšími příjmy, nižším vzděláním a kulturním přehledem, orientací na český kulturní obsah a konzervativnějším přístupem k novým technologiím. Naopak vyšší intenzita streamování a chození do kina se pojí s nižším věkem, vyšším vzděláním a příjmy, kosmopolitnější orientací a větším zájem o kulturu i nové technologie.“
Segment „intenzivních diváků (zábava)“ je na tom finančně nejlépe a zároveň též nejaktivněji konzumuje veškerý audiovizuální obsah – komerční i umělecký, český i zahraniční. I proto vidělo velké procento z nich téměř všechny filmy, jež výzkumníci zahrnuli do zkoumání: Od Žen v běhu přes Bohemian Rhapsody až po Avengers: Endgame. Jedná se převážně o lidi středního věku žijící v dlouhodobém partnerském vztahu. „Technofilní-kosmopolitní diváci“ jsou vybíravější, mladší, dosahují vyššího vzdělání, méně touží po tuzemském obsahu, hrají videohry a stahují nelegální obsah. Dokážou ocenit Parazita, Tenkrát v Hollywoodu či seriálovou Hru o trůny.
Kang-ho Song
Parazit | CJ Entertainment
Přesným opakem intenzivních diváků jsou „vlažní mediální konzumenti“, kteří holdují jen televizi, mají nejnižší příjmy, nejvyšší věk a nejméně se zajímají o svůj životní prostor. Současné filmy příliš neznají, občas jsou obeznámení se základy českých soap oper jako Ulice či Ordinace v růžové zahradě.
A konečně dvě skupiny „televizních diváků“ se od sebe odlišují především v tom, že „rodiče“ jsou častěji zastoupení mezi ženami, upřednostňují Novu a vysílání sledují i se svými dětmi, čemuž je uzpůsobené také zaměření na českou a rodinnou tvorbu; oblíbenými filmy jsou třeba Ledové království II, Ženy v běhu či Po čem muži touží. Zato samotní „televizní diváci“ jsou starší, vzdělanější a preferují Českou televizi. I u nich bodují Ženy v běhu, ale třeba také Vlastníci či Bohemian Rhapsody.
Za zmínku přitom stojí, že u všech segmentů dominuje klasická televize, což platí i pro „intenzivní diváky“ a „technofilní-kosmopolitní diváky“, kteří zároveň hojně chodí do kina či využívají streamovací platformy.

Věrní zůstaneme!

Třetina všech dotazovaných si platí alespoň jednu VOD službu, další zhruba třetina preferuje nelegální úložiště souborů a poslední třetina do této sféry zatím vůbec nepronikla. Podobně se podařilo identifikovat čtyři skupiny návštěvníků kin. Nejpočetnější je kategorie „prožívajících“ diváků s 37 %, kteří během pandemie nechodili do kina kvůli strachu z nákazy či neochotě podřídit se vládním opatřením. Oproti tomu nejméně zastoupená skupina „kompenzačních“ diváků (14 %) v tomto období zjistila, že se bez kina obejde a stačí jí sledování audiovize v domácím prostředí. Právě v těchto dvou skupinách tkví podle autorů zprávy největší potenciál pro opětovné přilákání k chození do kina.
Vojtěch Kotek, Tereza Ramba
Vlastníci | CinemArt
Zbylá polovina publika se téměř přesně dělí na „věrné“ návštěvníky kin, již se vraceli hned, jakmile to podmínky umožnily, a naopak na „nenávštěvníky kin“, kteří tak nečinili ani před pandemií. Zástupy „věrných“ se rekrutovaly především z mladších diváků a divaček, pro něž je sledování filmů součástí životního stylu, zajímají se i o jiné sféry kultury a také mají nejmenší obavy z možné nákazy.

Specifika doby

Výsledky jistě ovlivnilo i období, v němž realizace výzkumu probíhala. Sběr dat se uskutečnil od listopadu 2021 do března 2022 a stojí za připomenutí, že v těchto měsících směli do kin pouze očkovaní diváci a divačky nebo ti, kteří covid-19 v uplynulém půlroce prodělali; navíc až do 13. března 2022 bylo v kinosálech povinné nošení respirátorů. To znamená, že respondenti odpovídali v době většího strachu i za přísnějších platných nařízení, nežli je tomu dnes. V souladu s tím se ve zprávě píše, že ve zhruba půlročním období mezi otevřením kin a sběrem dat nešla více než polovina potenciálních diváků či divaček do kina ani jednou a dalších 27 % vyrazilo pouze na jeden či dva filmy.
Výzkum potvrdil i dosud převážně nahodilé výkřiky o častějším využívání streamovacích služeb. Hlavně mezi mladším publikem přibylo těch, kteří na těchto platformách tráví hodně času (více než osm hodin týdně), avšak téměř v každé sledované kategorii se zvýšil počet diváků streamovacích služeb; výjimku tvořili jen starší lidé s nižším vzděláním.
Anna Polívková
Po čem muži touží | Fénix film - Vojtěch Resler
„Potvrdily se i hypotézy, že lidé v době pandemie více vyhledávali oddechové žánry a filmy, které již někdy viděli. Opakované sledování již zhlédnutých filmů deklarovalo celkem 56,5 % respondentů,“ uvádí se ve zprávě. Nepřekvapí, že spíše televizní diváctvo preferuje nenáročnou tvorbu, zatímco intenzivnější konzumenti, věnující výběru filmů či seriálů nemalou péči, nepotřebují k divácké spokojenosti happy end.

Komerce versus art

Autorský kolektiv na základě těchto a mnoha dalších zjištění vytvořil seznam doporučení, jež mohou navrátit váhající diváckou obec zpět do kin. Zřejmě nejzásadnější bod spočívá v tom, že nemá valný smysl oddělit komerční a artové publikum. I vyznavači náročných děl totiž obvykle nepohrdnou kvalitně zpracovaným mainstreamem a mezi skupinami „intenzivních diváků“ a „věrných“ návštěvníků kin se nejčastěji vyskytují ti, již jsou při správném marketingu schopní (a ochotní) vyrazit i na filmy ze zdánlivě opačných pólů komerčně-artového spektra.
Největší výzvu představuje skupina mladých, „technofilně-kosmopolitních“ lidí, kteří si hlavně prostřednictvím uživatelských databází pečlivě vybírají, čemu věnují svůj čas. Nezajímají se o televizní vysílání, jsou odolní vůči reklamě, zároveň vykazují velkou ochotu chodit do kina a ocenit kvalitní tvorbu. Mladé lidi navíc lákají videohry a krátké audiovizuální obsahy ze sociálních sítí. Jsou však zkušení rovněž v oblasti online pirátství, takže tvůrci kulturní politiky by se měli zaměřit na to, jak je (především v online prostoru) dostatečně zaujmout, aby dali přednost klasické návštěvě kina. Divácké preference se tedy mění a rozhodně nebude snadné na všechny trendy okamžitě reagovat. Výzkumy jako tento však porozumění jinak nepřehledné situaci rozhodně velmi pomáhají.

Kinolog: Sex za socialismu nám kazili patriarchální fotříci. Jinak byl možná lepší než teď

Česká televize ukrývá jeden ze svých nejlepších dokumentárně vzdělávacích pořadů jen na webu a nevysílá ho celoplošně. Osmidílná Kronika orgasmu o dějinách sexuologie v Československu bude bavit mladší i starší publikum.