Jan Otčenášek (II)

Absolvent pražské FAMU (1966), začínal v Armádním filmu (1972), posléze pracoval v Krátkém filmu (od roku 1973). V roce 1990 se stal dramaturgem České televize, roku 2001 producentem ČT, od roku 2002 pracoval jako šéfdramaturg dramatické tvorby, 1. července 2004 se stal vedoucím dramaturgem hrané tvorby ČT.


Znáte z


Jan Otčenášek (II): Filmy a pořady 59

Dramaturgie
Od nejnovějších