Eduard Kohout

7.2
Eduard Kohout
Zańć√≠nal u venkovsk√Ĺch spoleńćnost√≠, 1916-60 pŇôedn√≠ ńćlen ND. Hr√°l jiŇĺ v nńõm√©m filmu, ale soustavnńõji se filmov√Ĺm rol√≠m vńõnoval aŇĺ od konce 30.let. PŇĮsobil ve filmu a TV aŇĺ do 70.let, vńõtŇ°inou v menŇ°√≠ch rol√≠ch. Za jeho nejv√ĹznamńõjŇ°√≠ filmov√Ĺ v√Ĺkon je povaŇĺov√°na postava ArtuŇ°e Fabiana z Turbiny. Jeho expresivn√≠ hereck√Ĺ projev se jen obt√≠Ňĺnńõ uplatŇąoval na filmov√©m pl√°tnńõ. Podiv√≠nsk√° postava ArtuŇ°e Fabi√°na, kter√Ĺ vede uzavŇôen√Ĺ Ňĺivot ve vńõŇĺi star√©ho domu v TURBINńö (1941), mŇĮŇĺe mnoh√© napovńõdńõt o jeho hereck√©m naturelu. Do vysok√©ho vńõku hr√°l menŇ°√≠ role v√ĹstŇôedn√≠kŇĮ a podiv√≠nŇĮ. Z filmografie: BATALION (1937), KOUZELN√Ě DŇģM (1939), NOńĆN√ć MOT√ĚL (1941), KLUCI NA ŇėECE (1944), DALEK√Ā CESTA (1949), PRINCEZNA SE ZLATOU HVńöZDOU (1959), ZNAMEN√ć RAKA (1966), SPALOVAńĆ MRTVOL (1968), NA KOMETńö (1970) a AF√ČRY M√Č ŇĹENY (1972).


Eduard Kohout: Filmografie 84Dodateńćn√© informace

Narození:
6. 3. 1889
ńĆesk√© Budńõjovice
Úmrtí:
25. 10. 1976
Praha
Vlastní jméno:
FrantiŇ°ek Kohout