Karel Höger

7.0
Karel Höger
Od dńõtsk√Ĺch let vystupoval spolu se starŇ°√≠mi sourozenci v ochotnick√Ĺch pŇôedstaven√≠ch. Po absolvov√°n√≠ uńćitelsk√©ho √ļstavu pŇĮsobil nńõkolik let na vesnick√Ĺch Ň°kol√°ch v okol√≠ Brna. V letech 1929-32 studoval na brnńõnsk√© konzevatoŇôi a dalŇ°√≠ch 8 let byl ńćlenem Zemsk√©ho divadla. V roce 1940 byl angaŇĺov√°n do N√°rodn√≠ho divadla v Praze. JiŇĺ prvn√≠ filmov√© role mu pŇôinesly znańćnou div√°ckou oblibu. MimoŇô√°dnńõ v√Ĺznamn√© bylo tak√© jeho ńćast√© √ļńćikov√°n√≠ v rozhlase, nahr√°vac√≠ch studi√≠ch a pozdńõji v televizi. Vedle velk√Ĺch filmov√Ĺch rol√≠ v historick√Ĺch i souńćasn√Ĺch titulech namluvil Ňôadu koment√°ŇôŇĮ k nehran√Ĺm sn√≠mkŇĮm. Po l√©ta pŇĮsobil na umńõleck√Ĺch Ň°kol√°ch jako pedagog (St√°tn√≠ konzervatoŇô, DAMU, FAMU -- kde byl od roku 1966 jmenpv√°n Ňô√°dn√Ĺm profesorem). Prvn√≠ filmovou roli vytvoŇôil v?roce 1941 v romantick√©m milostn√©m pŇô√≠bńõhu ZA TICH√ĚCH NOC√ć a postupnńõ se stal se v√Ĺznamnou hereckou osobnost√≠ sv√© generace. Nńõkdy byla pouh√° jeho pŇô√≠tomnost jedinou kvalitou sn√≠mku. Z?tńõch mimoŇô√°dnńõjŇ°√≠ch rol√≠ si pŇôipomeŇąme ing. Prokopa z KRAKATITU (1958), bilancuj√≠c√≠ho knihovn√≠ka Jana ze ZLAT√Č RENETY (1965), dr. HeŇômana z J√Ā, SPRAVEDLNOST (1967) a Ň°lechtice Donovalsk√©ho z historick√©ho podobenstv√≠ ńĆEST A SL√ĀVA (1968).Karel Höger: Filmografie 233
Dodateńćn√© informace

Narození:
17. 6. 1909
Brno - Kr√°lovo Pole
Úmrtí:
4. 5. 1977
Praha