Polly Walker

6.5
Polly Walker
Polly Alexandra Walker je britsk√° filmov√° a televizn√≠ hereńćka. Proslavila se pŇôedevŇ°√≠m jako Atia z rodu JuliŇĮ ve v√Ĺpravn√©m historick√©m seri√°lu Ňė√≠m (2005-2007). Narodila se 19. kvńõtna 1966 ve Warringtonu, kde tak√© vyrŇĮstala. Od 16 let navŇ°tńõvovala baletn√≠ Ň°kolu Ballet Rambert School, kterou vŇ°ak musela pŇôedńćasnńõ ukonńćit z dŇĮvodu poranńõn√≠ nohy. N√°slednńõ se rozhodla pŇôeorientovat na herectv√≠ a zańćala navŇ°tńõvovat dramatickou Ň°kolu Drama Center London. Filmov√° a televizn√≠ kari√©ra Polly Walker V prŇĮbńõhu let se Polly Walker etablovala jako pŇôedstavitelka siln√Ĺch Ňĺensk√Ĺch postav, kter√© vŇ°ak ńćasto naplŇąuj√≠ rysy z√°porn√Ĺch hrdinŇĮ. Roku 1989 debutovala epizodn√≠ rol√≠ v britsk√©m antologick√©m seri√°lu Storyboard (od roku 1983). N√°slednńõ z√≠skala svou prvn√≠ hlavn√≠ √ļlohu Lorny Doone ve stejnojmenn√©m televizn√≠m filmu z roku 1990.  Mezi lety 1991 a 1992 zaznamenala Polly Walker prŇĮlom do Ň°irok√©ho povńõdom√≠ d√≠ky dvńõma celoveńćern√≠m sn√≠mkŇĮm. Prvn√≠m bylo kost√Ĺmn√≠ drama ńĆarovn√Ĺ duben (Mike Newell, 1991), kde ztv√°rnila roli odmńõŇôen√© a bohat√© lady Caroline Dester. Druh√Ĺm sn√≠mkem byl pot√© akńćn√≠ thriller Vysok√° hra patriotŇĮ (1992), kde se chopila role ńćlenky irsk√© teroristick√© skupiny.  Roku 1993 se Polly Walker objevila v celoveńćern√≠ sn√≠mku Proces (BBC) podle stejnojmenn√© knihy Franze Kafky.  Ňė√≠m Zlomovou se pro hereńćku stalo obsazen√≠ do v√Ĺpravn√©ho historick√©ho koprodukńćn√≠ho seri√°lu Ňė√≠m (HBO a BBC, 2005-2007), kde ztv√°rnila st√°lou postavu Atie z rodu JuliŇĮ, pov√ĹŇ°eneckou, manipulativn√≠ a inteligentn√≠ Ňĺenu, kter√° je odhodl√°na pro sv√© postaven√≠ kr√°ńćet i pŇôes mrtvoly. Za v√Ĺkon v t√©to roli byla Polly Walker nominov√°na na Zlat√Ĺ Gl√≥bus. Po tomto √ļspńõchu se Polly Walker zańćala postupnńõ v√≠ce orientovat na televizn√≠ tvorbu. V n√°sleduj√≠c√≠ch letech ztv√°rnila Ňôadu epizodn√≠ch rol√≠, mimo jin√© v seri√°lech Walking the Dead (2007), Sleńćna Marplov√° (2007), VraŇĺedn√° ńć√≠sla (2009), Sanctuary (2010) ńći Mentalista (2012). RovnńõŇĺ se vŇ°ak hereńćce daŇôilo z√≠sk√°vat st√°l√© role. Roku 2010 ztv√°rnila postavu Ňôeditelky Clarice Willow ve sci-fi seri√°lu Caprica (2010), kter√Ĺ je spin-offem k √ļspńõŇ°n√©mu akńćn√≠mu sci-fi seri√°lu Battlestar Galactica (2004-2009). DalŇ°√≠ st√°l√© role ztv√°rnila v seri√°lech Prisoners' Wives (2012-2013), Pan Selfridge (2014), Line of Duty (2016 a 2019) a Pennyworth (2019-2022).  Od roku 2020 je Polly Walker ńćlenkou st√°l√©ho obsazen√≠ romantick√©ho historick√©ho seri√°lu Bridgertonovi (2020-), kde ztv√°rŇąuje postavu matriarch√°ln√≠ baronky Featheringtonov√©.  Osobn√≠ Ňĺivot Polly Walker Od Ňô√≠jna 2008 Ňĺije v manŇĺelstv√≠ s b√Ĺval√Ĺm hercem Laurencem Penry-Jonesem. Roku 2015 se p√°r natrvalo usadil v Lond√Ĺnńõ.Polly Walker: Filmografie 59
Dodateńćn√© informace

Narození:
19. 5. 1966
Warrington, Cheshire, Anglie, Velk√° Brit√°nie
Vlastní jméno:
Polly Alexandra Walker
V√ĹŇ°ka:
168 cm