Attila

60%
Attila
Attila
Když je přepadena Attilova rodná vesnice a jeho otec i babička jsou zavražděni, podaří se mladému chlapci uniknout a přežít. O několik týdnů později ho najde otcův bratr Rua,, král jednoho z hunských kmenů, který mladého Attilu adoptuje, přesto ho mnozí varují, že se chlapec stane příčinou potíží, protože jeho adopcí se stává nejasným následnictví jeho syna Bleda. Svou cestu za slávou začne Attila setkáním s Galen, věštkyní, která mu vysvětlí hunské legendy a dá mu cíl i směr jeho příštího snažení. Když Attila dospěje, stává se jeho hlavním sokem nevlastní bratr Bled, se kterým zápasí nejen o trůn, ale také o krásnou N'Karu, do které se Attila zamiluje, přestože ji Bled prohlásil za svou. S pomocí Galeny se Attila stává králem, ožení se s N'Karou a zahájí velké tažení ke sjednocení hunských kmenů. Zprávy o Attilových smělých vojenských činech a jeho rostoucí armádě se šíří Římskou říší, kde Placida, matka neúspěšného římského císaře Valentiniana osvobodí z vězení generála Flavia Aetia, protože doufá, že je jediný, kdo by mohl zachránit Řím před rostoucí hrozbou Attilovy válečné síly. Aetius uznává Attilovy schopnosti válečníka a vůdce. Věří, že jediný způsob, jak zabránit Attilovi v napadení Říma, je najít společného nepřítele, proti kterému by se spojili. Vytvoří alianci založenou na vzájemném respektu, jejich přátelství však nedokáže přemoci politické rozpory a nepřátelství.
martin-mickey-stusak
martin-mickey-stusak
28 238 bodů
9
Televizní zpracování o životě nejmocnějšího krále hunské říše Attila, známého také pod přezdívkou ´Bič Boží´. Attila toužil po ovládnutí území celé Evropy. Vedl řadu velkých nájezdů jak do Západořímské, tak do Východořímské (Byzantské) říše. A právě toto dění se snaží přiblížit dohromady tříhodinové filmové zpracování. Nemalá výprava, přizpůsobený scénář. Dramatizace se dotýká více děje, než válečné vřavy, ale ani ty nezůstávají pozadu. Brutalitu a drsné výjevy postav nechť však nikdo neočekává. Klasické intrikaření je hlavní devizou a především to táhne celé dějství. Ztvárněná doba, kdy si nikdo není ničím a nikým jist sice postrádá určité napětí, ale o dobrodružství rozhodně nouze není. I dialogy mají právě v onom intrikaření neobvyklou sílu. "Svět je vlastněn těmi, kdo jsou silní, aby ho dobili." Kolik bylo v historii vládců, co si to myslelo a i v dnešní době stále myslí? Celé vyprávění je rozsáhlé, v jistém smyslu epické, intimní a v jádru i romantické. Nechme stranou skutečnou historii. Jedná se o příjemný film s velkou produkcí přinášející nevšední televizní zážitek.

Dodatečné informace

Původní název:
Atila el huno (více)
  • Litva Attila
  • Litva Atila el huno
  • Litva Átila, o Huno
  • Litva Átila - O Huno
  • Litva Attila - barbaarien kuningas
  • Litva Attila - barbarernas kung
  • Litva Attila - Der Hunne
  • Litva Attilas, o kataktitis
  • Litva Attila the Hun
  • Litva Hunni Attila
Země původu:
Litva, USA
Ocenění:
Žádná ocenění