Tomáš Kudrna

?

Pro výpočet aktuálního kariérního skóre využíváme uživatelské hodnocení u filmů a seriálů skrz celou kariéru tvůrce. Největší váhu pro výpočet mají poslední díla kariéry. Výsledné číslo ovlivňuje také popularita, oblíbenost a získání filmového ocenění.

Pro výpočet kariérního skóre nebyly splněny podmínky.

Tomáš Kudrna
Tomáš Kudrna
Tomáš Kudrna (*1974) je český režisér a kameraman dokumentárních filmů. Vystudoval na FAMU katedru kamery (1999) a režie (2001). S výjimkou školní televizní inscenace na motivy A. P. Čechova Sboristka (1999) našel výrazné uplatnění právě na poli publicistiky a dokumentaristiky. Kromě spolupráce na vědeckých pořadech ČT České hlavy (2006) a Port (2007) nebo reportáží pro občansky ochraňující cyklus J. Lorencové Za zdí (2004) mapoval aktivity Nadace Vize 97, kde také krátce pracoval (Rekonstrukce kostela sv. Anny, 1999) a postprezidentské aktivity Václava Havla (Pražská křižovatka, 2003). Do širšího povědomí vstoupil dvojicí filmů o domácím násilí: To všechno z lásky (2004) a Jen se dívej (2005). Díla byla odměněna čestným uznáním v rámci Trilobita 2004. Rozměrné televizní portréty Sběrné surovosti (2000) o režiséru Juraji Herzovi a Zblízka (2001) o anglistovi a překladateli Martinu Hilském byly jen předehrou ke Kudrnově filmu o českém vynálezci kontaktních čoček, prof. Otto Wichterlovi. Film Wichterle (2006) byl uveden jako jeden z mála českých dokumentárních filmů v televizích 30 zemí světa, a kromě českého Trilobita získal Golden Remi Award v americkém Houstonu. Tato příležitost přivedla autora k absolvování seminářů pro evropské producenty Discovery Campus Masterschool a k vývoji dalších projektů. Jeho film s pracovním názvem All that Glitters (Mlčeti zlato, 2010) o sporech obyvatel kyrgyzské vesnice ležící v blízkosti zlatého dolu byl jako první český dokument podpořen americkou nadací Sundance Institute. Kudrna se v českém prostředí vyprofiloval také jako autor názorově silných autorských filmů První mezi rovnými a Vládneme, nerušit (2007), které přímočaře pojmenovávaly „služební výhody“ politiků a mechanismy politické moci prostoupených tajnými dohodami. Druhý jmenovaný film vznikl v úzké spolupráci s novinářem Erikem Taberym a v roce 2007 získal opět cenu Trilobit. V roce 2010 byl do kin uveden Kudrnův dokument Po dlouhé noci den věnovaný osudům tří nuceně nasazených žen v nacistickém Německu. (www.ceskatelevize.cz)
Narození:
3. 12. 1974
Praha, Československo

Znáte z


Tomáš Kudrna: Filmy a pořady 37