V pasti

68%

Zajímavosti 1

  • Film stál necelý milion dolarů, přesto prošel kompletní digitální úpravou obrazu, kdy se sytost a škála barev dynamicky mění podle atmosféry filmu.