Nostalgie, vzpomínky, kouzlo analogu. V Ponrepu proběhne den s rodinným filmem.

Nostalgie, vzpomínky, kouzlo analogu. V Ponrepu proběhne den s rodinným filmem.
nostalgie-vzpominky-kouzlo-analogu-v-ponrepu-probehne-den-s-rodinnym-filmem
Přinesené filmy se mohou stát součástí sbírky NFA, výměnou za přepis na DVD. Program zakončí projekce pásma rodinných filmů ze sbírek NFA. Celý program je zdarma.
Home Movie Day existuje od roku 2002 a probíhá ve více než 20 zemích Evropy, Asie, Jižní a Severní Ameriky. Hlavním cílem této iniciativy je upozornit na fenomén rodinné kinematografie a důležitost uchování specifického obrazového materiálu pro budoucí generace. NFA chce touto cestou jasně vyjádřit svůj zájem o neprofesionální kinematografii. Historie natáčení amatérských rodinných filmů je stejně dlouhá jako historie samotné kinematografie. Navzdory více než stoleté tradici však zůstávají rodinné filmy poněkud stranou zájmu odborné veřejnosti, ačkoli často nabízejí pozoruhodný, po formální i obsahové stránce odlišný obraz života společnosti.
Díky laskavosti dárců se od roku 2000, kdy byla v NFA oficiálně ustavena sbírka neprofesionální kinematografie, podařilo získat několik desítek
výjimečných rodinných kolekcí a privátních filmových deníků. Podobně jako desítky kinosálů po celém světě se Bio Ponrepo v sobotu 18. října od 10 hodin otevře všem, kdo mají doma rodinné filmy různých formátů (8mm, 9,5mm, 16mm). Přinesený materiál posoudí pracovníci NFA a část soukromých kolekcí v případě zájmu ještě ten den promítnou ve formě půlhodinových pásem jejich vlastníkům a dalším návštěvníkům kina.
Soukromý vesmír
Snímek Soukromý vesmír začala Třeštíková natáčet v roce 1975.
V případě historicky cenných rodinných filmů NFA nabízí profesionální archivaci filmového materiálu v klimatizovaných depozitářích výměnou za přepis originálního záznamu na moderní nosič (DVD). Program pražského Home Movie Day zakončí v 17:30 projekce 70 minutového pásma rodinných filmů ze sbírek NFA. Každá ukázka bude uvedena základními informacemi o získaném materiálu a celé pásmo doprovodí improvizovaná živá hudba.
„Připravené pásmo začíná záběry z dvacátých let minulého století, kdy si movité rodiny za tímto účelem najímaly filmové výrobce, kteří pracovali s profesionálním formátem šířky 35mm. Následující vývoj úzkých formátů a klesající cena filmařského vybavení s sebou přinesly demokratizaci přístupu k amatérskému filmování. Díky tomu máme nyní možnost v rychlém sledu navštívit Mexiko, Sovětský svaz, Středoafrickou republiku a Japonsko, stát se svědky setkání okruhu literárních přátel básníka Františka Halase nebo nahlédnout do zákulisí natáčení psychologického dramatu Deváté jméno Jiřího Sequense,“ řekl Jiří Horníček, kurátor NFA pro oblast amatérského a rodinného filmu.
Vlasta Fialová
Z filmu Jiřího Sequense Deváté jméno.
Prostor Ponrepa bude zasvěcen rodinnému filmování i na přelomu října a listopadu, kdy NFA pořádá ve spolupráci s evropskou archivní asociací Inédits: Amateur Films/Memory of Europe konferenci na téma: Amatérský film v zemích východního bloku. Program konference kromě přednáškových panelů zahrnuje i tři veřejnosti přístupná večerní promítání. Konkrétní tituly a čas projekcí bude upřesněn na webových stránkách.