11.1.2021, 10:45

WandaVision klepe na dveře. Tyto fanouškovské teorie jsou ve hře

WandaVision klepe na dveře. Tyto fanouškovské teorie jsou ve hře 17 obrázků v galerii
WandaVision | Foto: Marvel
Ačkoliv byly všechny filmové projekty studia Marvel několikrát odsunuty, nemusí oddaná nerdovská základna truchlit. V posledních měsících nás Marvel zásobuje trailery na seriály, které budou k zhlédnutí na streamovací platformě Disney +. Zatím se nám dostalo trailerů ke čtyřem seriálům: WandaVision, Falcon a Winter Soldier, Loki a What if…?, přičemž dle dostupných materiálů lze očekávat žánrovou pestrost a produkční kvalitu srovnatelnou s filmy.

Jedinou, leč dost podstatnou vadou na kráse, je datum vydání. Na Disney + se sice WandaVision objeví již v nejbližších dnech, konkrétně 15. ledna, a další série budou následovat (Falcon a Winter Soldier v březnu, Loki v květnu a What if…? v létě), nicméně Disney + se doposud zuby nehty drží starých geopolitických pořádků a včleňuje nás do východní Evropy, tím pádem se na seriály legální cestou ještě dlouho nepodíváme. Spuštění platformy pro východní Evropu se totiž očekává až na začátku roku 2021.

Abychom vám alespoň zčásti vynahradili hořkost, způsobenou výše zmíněnou „nedostupností“ seriálů, rozebrali jsme všechny trailery na prvočinitele a to nejpodstatnější shrnuli v několika článcích, počínaje rozborem na WandaVision.

VAROVÁNÍ: Článek vyzrazuje závažné události v komiksech a potenciálně vyzrazuje také děj seriálu.

Z oněch čtyř zmíněných seriálů se WandaVision zdá být největším úkrokem stranou od standardního marvelovského dobrodružství. Pro superhrdinský žánr dominantní rys akčnosti bude zřejmě nahrazen statičtější, nýbrž o to více podvratnou psychologickou rovinou. Navíc situovanost ve vyumělkované realitě sitkomů nese významné důsledky formální i obsahové. Obklopeni nepřirozeně širokými úsměvy, otřepanými vtipy a povrchně radostnou atmosférou řeší superhrdinská dvojice Wanda a Vision přízemní trable typické americké rodiny z předměstí.

Ač to z filmografie MCU nemusí být zcela zjevné, Wanda alias Scarlet Witch je ze všech dosud objevivších se hrdinů nejmocnější. Po vzoru komiksové předlohy navíc filmová Scarlet Witch bude objevovat plný potenciál svých schopností. Odkazujeme tak na komiksovou událost Klan M, v níž Scarlet Witch vytvoří alternativní realitu, kde jsou všem superhrdinům splněna přání, a právě schopnost ohýbat a měnit realitu bude určující i pro nadcházející sérii. Je ovšem nutné poznamenat, že superhrdinové se schopnostmi přesahujícími lidské chápání bývají často taktéž mentálně labilní (viz Green Lantern, Sentry). Podobný rys se projevuje i u Scarlet Witch, jejíž moc byla nejedenkrát zmanipulována a zneužita ve prospěch zlosynů, a my předpokládáme, že tomu nebude jinak ani v seriálu.

Proměna sitkomů v čase

Bezpečně můžeme tvrdit, že oba hrdinové se nachází v realitě sitkomu. Otázku proč? pak zodpovíme jednou z mnoha teorií, která se sice nezdá být o nic přesvědčivější než jiné, nás však zaujala invenční myšlenkou. Teorie je založena na skutečnosti, že Wanda své dětství prožila v Sokovii, chudé fiktivní zemi v Evropě. Jediným způsobem, jak se seznámit s kulturou západního světa, pro ni byly americké sitkomy a jejich idylická podoba ji ovlivnila natolik, že se jimi při ztvárnění vlastní reality inspirovala.

Že tuto televizní realitu (ve většině zahraničních rozborech se hovoří o tzv. pocket university, v doslovném překladu kapesním vesmíru) stvořila samotná Wanda, o tom příliš nepochybujeme. Bezradně však tápeme nad otázkou, zda si je toho vědoma a zda a do jaké míry vytvořenou realitu kontroluje. Mnohokrát jsme sice svědky toho, jak si při domácích pracích vypomáhá telekinezí (viz obrázek s vysavačem atd.) nebo přeměňuje nábytek, na druhou stranu se nejednou nachází v rozpacích (viz večeře se sousedy) a mnohdy se zdá být součástí přepjaté herecké stylizace. Víme sice, že společně s protagonisty prozkoumáme vývoj amerických sitcomů, netušíme ovšem, jestli časové skoky vyvolává Wanda vědomě či nevědomě.

Pomyslné otazníky vytanou v článku ještě nesčetněkrát, prozatím ale probádáme jednotlivé časové roviny, v nichž sitkomy nabývají specifických podob, které jsme schopni dešifrovat uspokojivěji.

První obdobím jsou 50. léta – desetiletí, ve kterém se rozmohl pověstný americký sen, jehož podstatou je přestěhovat se s rodinou z přelidněného města na předměstí do prostorného domu se zahradou. Záběr z ptačí perspektivy na zpola obydlenou ulici, která ještě čeká na výstavbu nových domů, jen dotvrzuje, že proces obydlování předměstí byl teprve na počátku.

To nicméně není jediná užitečná informace, kterou daný záběr nese: podíváme-li se pozorněji, povšimneme si krom černobílého obrazu také oříznutých stran, které signalizují starý formát 4:3.

Černobílé pasáže jsou přímo prosycené odkazy na sitkomy 60. let jako Dick van Dyke show nebo Bewitched. Od druhého jmenovaného si seriál dokonce vypůjčuje základní premisu: v Bewitched se totiž čarodějka vdá za obyčejného smrtelníka a své tajemství musí utajovat před dotěrnou sousedkou. Stejně tomu je v případě Wandy, jen s rozdílem Visiona, který obyčejného smrtelníka nepřipomíná ani vzdáleně.

Mezi další explicitní odkazy patří kupříkladu oddělené postele, které Wanda nonšalantním pohybem rukou spojí v jednu. Neboť prudérní sitkomy 50. a 60. let se krom jiného vyznačují tím, že sezdaná dvojice musela spát v bezpečné vzdálenosti. I Wandina „kouzla“ jsou přizpůsobena své době a tak triky s ovládáním předmětů myslí využívají archaické drátky stejně jako v seriálu Bewitched. Za zmínku stojí i smích, který je dnes v naprosté většině případů nahraný, dříve však byl výsledkem natáčení před živým publikem.

Po černobílých 50. letech prozkoumáme již kolorizovaná 70. léta. Pozoruhodná je pro nás scéna přechodu mezi těmito dvěma obdobími, ve které se Wanda a Vision zbarví až poté, co se do nového vzhledu přetvoří jejich okolí. Možná tak tvůrci metaforicky znázorňují chaotické období 2. pol. 60. a 1. pol. 70. let, v rámci něhož došlo k zásadním společenským změnám (válka ve Vietnamu, odlišná generační východiska, hnutí hippies), na které se televize adaptovala s výrazným zpožděním.

V rámci 70. a 80. let ponechme stranou formální odkazy sestávající z retro oblečení a účesů a přejděme rovnou k sitkomu 21. století. Kamerové přiblížení na detail Wandy (viz 2. trailer 0:51) nápadně připomíná záběry ze současných sitkomů, které záměrně vytváří zdání dokumentu (fiktivní dokumenty, v angličtině mockumentary, jsou známé především díky Kanclu nebo Takové moderní rodince).

Odkaz na existující časopis Glamour. Plavky modelky na obálce připomínají oblek Scarlet Witch z komiksů. | Foto: archiv

Postavy

Zcela zásadní se nám jeví přítomnost Wandiných dvojčat. V komiksech totiž stojí v jádru zmiňované události Klan M a i v rámci MCU jim přisuzujeme nemalý význam. Do budoucna jim věštíme dva osudy: buďto jsou stejně jako celá realita pouze uměle stvořené, v určitém bodě seriálu o ně tedy Wanda přijde, důsledkem čehož se zhroutí a její schopnosti dalekosáhle pokřiví realitu MCU. Nebo jsou skutečná a tím pádem si troufáme tvrdit, že pro nás Marvel v budoucnu chystá Young Avengers, skupinu mladých superhrdinů, kteří následují šlépěje svých rodičů/ikon (dalšími členy by mohla dcera Hawkeye a Ant-Mana). Nebo se naplní obě varianty, jak tomu bylo v komiksech (pokud postrádáte smysl, nechte se prosím upokojit vysvětlením, že komiksy se v počtu zvratů vyrovnají telenovelám).

Synové Wandy – Wiccan a Speed alias Billy a Tomas (viz iniciály na pozadí záběru) | Foto: archiv

Další významnou postavou bude bezpochyby Agnes v podání Kathryn Hahn. Krom ústřední dvojice je to pouze ona, kdo se objevuje ve všech časových rovinách a její jméno je navíc skrytým odkazem na komiksovou postavu Agathu Harkness (Ag a nes = Agnes). V komiksové mytologii je Agatha prastarou čarodějkou ze Salemu, která se stane Wandiným mentorem. Ve scéně v autě (1. trailer 0:50) ji Vision, zdá se, probudí ze snění (momentů, kdy postavy „vypadnou z transu“, je více), načež se ptá, zdali je mrtvá, jelikož Vision mrtvý je. Třebaže tato scéna přisvědčuje spíše názoru, že je obětí, její úlohu nejsme s to odhadnout. Může být jak hodnotným spojencem, tak součástí ďábelské iluzorní hry proti Wandě.

Kathryn Hahn jako Agnes | Foto: archiv

Vrátíme-li se na začátek, respektive k tázání po tom, kdo za celou „fikcí“ stojí, vedou nás náznaky k hrozivému Mephistovi, o němž se v erudovaných kruzích mluví jako o možném zlosynovi pro fázi 5. Oporou nám jsou opět komiksy, v nichž démon Mephisto oklame a zneužije Wandu a její moc skrze její děti. Stopou podporující tuto hypotézu je vypjatá scéna u stolu (1. trailer 0:20), ve které se neznámá postava, zřejmě soused, hystericky ptá, proč ještě nemají děti. Prostou deduktivní metodou docházíme k teorii, že onen muž je kamuflovaný Mephisto, který na Wandu naléhá jen proto, aby děti mohl posléze využít jako prostředek vydírání.

Drobné odkazy ale nalezneme i jinde: na hrdle francouzského vína je nalepeno písmeno M – že by Mephisto? Pokud se však podíváme níž, vyvstává další varianta: spojení maison du znamená ve francouzštině dům a ve spojení s M dává dům M. Pro znalého čtenáře jasné; zmiňovaná komiksová událost Klan M totiž nese v originále jméno House of M.

Mephisto v komiksech. Druhý obrázek jsme si vypůjčili z traileru na Lokiho. Podívejte se pozorně do vitrážového okno. Jedním z potvrzených herců je také Evan Peters, o jeho roli však nevíme nic. Mohl by on ztvárnit pekelníka? | Foto: archiv

Nejpalčivější otázku ponecháváme na závěr. Jak je možné, že je Vision zpátky a má na čele kámen mysli? Může být pouhou projekcí Mephista nebo Wandy samotné? Otázky se kupí, odpovědi postrádáme. Někdo soudí, že je pár natolik propojen, že v sobě Wanda uchovává i po smrti Visionovu mysl. Důkazem vyššího spojení budiž například scény z posledních Avengers, kde si v intimní scéně vyslovují lásku poněkud netradičně: „I just feel you“ (Já tě prostě cítím). Jiní jsou názoru, že zpět k životu přivede Visiona Shuri, mladší sestra Black Panthera. Její inteligence ji k takovému úkolu předurčuje více než kohokoliv jiného a navíc to byla ona, kdo takřka vyjmul kámen mysli z Visionova čela.

V seriálu bude představena i odnož S.H.I.E.L.D.U s názvem S.W.O.R.D, specializující se na mimozemské hrozby. Její součástí budou i některé známé postavy: například agent Jimmy Wu z Ant-Mana nebo Kat Dennings z Thora. | Foto: archiv

Důsledky

Hlavouni Marvelu v čele s Kevinem Feigem již dlouho naznačují, že seriály nebudou pouze okrajovou záležitostí, ale že významně zasáhnou do dění v MCU. Pokud se potvrdí náznaky vedoucí ke Klanu M, mohla by Wanda racionálně zdůvodnit příchod mutantů. V komiksu Scarlet Witch mutanty takřka bez výjimky vymaže z povrchu země, jelikož ale Marvel získal mutanty v rámci akvizice Foxu teprve v roce 2019, musí je naopak nejdřív hladce zakomponovat do budoucích plánů. A převrácený Klan M se zdá jako ideální možnost.

Ve třetím Spider-Manovi a druhém Dr. Strangeovi se napjatě očekává představení alternativních vesmírů. Feige mimoto oznámil, že Wanda se objeví ve druhém Dr. Strangeovi a ve třetím Spider-Manovi sehraje roli zase Dr. Strange. S trochou fantazie s toho lze usoudit, že dopady jejího konání se projeví i na těchto superhrdinech. Zapříčiní snad setkání Spider-Manů z alternativních vesmírů (v nadcházejícím Spider-Manovi se zřejmě objeví Andrew Garfield i Tobey Maguire) či chaos napříč mnohovesmírem v druhém Dr. Strangeovi?

Na konci druhého traileru také spatřujeme kámen mysli, jak ozařuje bledou a rozcuchanou Wandu. Scéna působí jako z druhých Avengers, konkrétně z vězení, v němž byla držena s bratrem Quicksilverem. Rojí se dohady, že seriál možná blíže nastíní původ Wandiných schopností či vrátí do hry zesnulého Quicksilvera. Jeho hláška „ty jsi to nečekal?“ by tak dosáhla zcela nového rozměru.

Jaký je váš názor? Souhlasíte s našimi predikcemi, nebo se vytasíte s lepšími? Těšíte se na marvelovskou verzi Truman show? Dejte nám vědět v diskusi pod článkem.

PS: Děkuji za pomoc bráchovi Adamovi Stiborovi při tvorbě tohoto článku.

Ankety
Máte rádi seriál Peaky Blinders?
Ano!
Ne
Ujde
Neznám ho
Nejnovější články:
Načíst další články
TOPlist