Ivan Martinka

5.8
Ivan Martinka

Absolvoval loutkov√© herectv√≠ na bratislavsk√© V҆MU (1995). JeŇ°tńõ bńõhem studi√≠ vystupoval v PaŇô√≠Ňĺ√≠ a vystupoval s divadlem pantomimy Milana Sl√°dka. Dvńõ sez√≥ny byl ńćlenem St√°tn√≠ho loutkov√©ho divadla v Bratislavńõ, od roku 1996 je na voln√© noze. Realizuje vlastn√≠ autorsk√© projekty, pŇô√≠leŇĺitostnńõ se vńõnuje sc√©nografii, nńõkolikr√°t byl ocenńõn√Ĺ na mezin√°rodn√≠ch loutkov√Ĺch festivalech (Subotica, LodŇĺ). Spolupracuje se Slovensk√Ĺm rozhlasem a Slovenskou televiz√≠ (t√©mńõŇô deset let propŇĮjńćoval svŇĮj hlas Michalu Gomb√≠kovi ze z√°bavn√Ĺch poŇôadŇĮ pro pŇôedŇ°kol√°ky Gomb√≠k a Gomb√≠kovo. Hostoval v nitransk√©m Divadle Andreje Bagara v muzik√°lu Ňėek Zorba a v tituln√≠ roli pŇĮvodn√≠ho slovensk√©ho muzik√°lu Adam ҆angala. PŇôed filmovou kamerou debutoval ve filmu Krajinka reŇĺis√©ra Martina ҆ul√≠ka, kter√Ĺ mu posl√©ze svńõŇôil i jednu z hlavn√≠ch rol√≠ ve filmu Sluneńćn√≠ st√°t. Jednu z hlavn√≠ch postav ztv√°rnil i v seri√°lu Z√°chran√°Ňôi reŇĺis√©ra Vladim√≠ra Mich√°lka.Ivan Martinka: Filmografie 19Dodateńćn√© informace

Narození:
4. 4. 1972