Thierry Michel

?

Pro výpočet aktuálního kariérního skóre využíváme uživatelské hodnocení u filmů a seriálů skrz celou kariéru tvůrce. Největší váhu pro výpočet mají poslední díla kariéry. Výsledné číslo ovlivňuje také popularita, oblíbenost a získání filmového ocenění.

Pro výpočet kariérního skóre nebyly splněny podmínky.

Thierry Michel
Thierry Michel
Narodil se v Charleroi 13. října 1952, absolvent filmové režie na IAD. Thierry Michel patří k dokumentaristům, kteří se přímo stavěl k politickému děn! ?tady a teď", k dění ?které probíhá v této zemi i jinde." A právě toto jinde" prozkoumává. Probádá-vá svět v soustředných kruzích počínaje Lutychem, městem, v němž sám žije. Nejprve se věnuje agónii hutnictví, která spolu s uzavíráním uhelných dolů představuje druhý ekonomický otřes Valonska Pak následuje vězeňský svět, jiný druh uzavření v jiném druhu bídy. A poté, co se jeho sociální pohled soustředil na zmučené dělníky či ztracené vězně, obrací se ke třetí kategorii odložených a opuštěných - k dětem ulice v Latinské Americe. Od roku 1992 se pak oblíbeným místem jeho prací stává Afrika Ta jistá část Afriky, která bývala belgická, Kongo - Zaire -Kongo, aniž by ovšem zapomínal na ostatní Afriku, která i jinde trpí v zajetí bezmocnosti pod humanitami pomoci a pod násilnými, predátorskými politickými režimy. V jeho výběru je jistá vnitřní soudržnost, která klade do pozadí historku nebo příležitostné téma ve prospěch nadčasového směřování k cíli. Jako profesor na IAD a teoretik filmu, tedy jako někdo, kdo zároveň přemýšlí a píše o své praktické činnosti, popsal také v několika pracích svou koncepci dokumentu. Nejprve je to výběr námětu, který přichází z niterného zaujetí, jež se pomalu konkretizuje. Touhu a vůli prozkoumat to či ono připomene krátce poznamenaný tvůrčí záměr. Pak tvůrce odjíždí a poušti se do vyhledáváni materiálu, hledaní, v němž musí zůstat svobodný: hromadí se setkáni s lidmi, dokumentace, obhlídky míst, poznámky, fotografie. Po návratu pak začíná vznikat scénář, postavený právě na této zkušenosti v terénu. Ponecháme-li stranou zeměpisné hledisko, které jako kámen vržený do vody dělá v jeho díle stále vzdálenější kruhy, můžeme dále ve filmech Thierryho Michela najit jiná shodná hlediska které se už neváži na území, ale na člověka, na jeho promyšlený boj za pokus o co nejlepší pfežitl v systému, který mu klade co největší množství překážek. 26. Letní filmová škola
Narození:
13. 10. 1952
Charleroi

Znáte z


Thierry Michel: Filmy a pořady 32