Oběť

78%

Zajímavosti 2

  • OMU je zkratka pro Offender Management Unit .
  • Série je zakončena citátem Rumiho: "Mimo představy o špatném a správném jednání je pole. Setkáme se tam." Jedná se o reinterpretaci Američana Colemana Barkse, který pomohl zpopularizovat Rumiho spisy.