Augustus, první císař římský

53%
Augustus, první císař římský
Augustus, první císař římský
Gaius Octavianus se narodil 23. září roku 63 př. n. l. jako syn Atie, neteře Gaia Julia Caesara. Byl tedy prasynovcem slavného Caesara, který ho také ve své závěti stanovil svým jediným nástupcem. Octavianus svého prastrýce velice ctil a jeho přízeň si vysloužil tím, že jej, ač po těžké nemoci, provázel na jeho výpravě do Hispánie proti Sixtu Pompejovi. Caesarovou násilnou smrtí v podstatě padla Římská republika a ačkoliv Octavianus ještě vytvořil s Caesarovým vojevůdcem Markem Antoniem a Markem Lepidem poslední triumvirát, osud římské demokracie byl zpečetěn. Po porážce Marka Antonia v bitvě u Actia se stal jediným vládcem Říma a o několik let později mu byl Senátem udělen oficiální titul Augustus, neboli Vznešený, který budou nadále užívat i další vládci Říma... O jeho cestě k moci, politických i soukromých úspěších a prohrách, vypráví dvojdílný italský koprodukční film, který je první částí mezinárodního projektu s názvem IMPERIUM, vzestup a pád císařství. Produkčně náročný cyklus si vytkl za cíl oživit několik kapitol z historie starověké Římské říše a podílela se na něm celá řada herců a tvůrců z celé Evropy. V roli starého Augusta, jenž provází děj obou částí prvního dílu, uvidíme např. skvělého Petera O'Toolea, v roli jeho ženy Livie Charlotte Ramplingovou. Režie této části projektu se ujal zkušený americký režisér Roger Young.Dodatečné informace

Původní název:
Imperium: Augustus (více)
 • NSR Augustus, první císař římský
 • NSR Imperium: Augustus
 • NSR Augusto il primo imperatore
 • NSR August-pierwszy Cesarz
 • NSR Augustus
 • NSR Augustus, el primer emperador
 • NSR Augustus - El primer emperador
 • NSR Augustus - O Primeiro Imperador
 • NSR Augustus - prvý cisár
 • NSR Augustus: The First Emperor
 • NSR Imperium: Augusto
 • NSR Mein Vater, der Kaiser
 • NSR Mi padre, el emperador
 • NSR My Father the Emperor
Země původu:
NSR, Rakousko, Itálie, Španělsko, Německo
Ocenění:
Žádná ocenění

Další z kolekce Augustus, první císař římský