Viktor Preiss: "Vymyslet originální pohádkový příběh je kumšt."

Viktor Preiss: "Vymyslet originální pohádkový příběh je kumšt."
Hodinářův učeň - Viktor Preiss | Česká televize
Viktor Preiss, Jana Plodková
Hodinářův učeň - Jana Plodková a Viktor Preiss | Evolution Films/Zuzana Panská
Vaše cesta k této pohádce nebyla jednoduchá, co vás nakonec přesvědčilo, že jste roli hodináře přijal?
Byla to souhra různých okolností – jednak mě pan producent Berčík oslovil
jménem Jitky Rudolfové téměř dva roky před začátkem natáčení a v jejich
průběhu se podařilo dát dohromady skvělé obsazení. Já se tak ocitl ve
společnosti mladších kolegů, kterých si vážím a mám je upřímně rád. To
asi rozhodlo.
Jaká je Jitka Rudolfová režisérka? V jakém duchu se nesla spolupráce s ní?
Jitka Rudolfová pracuje tiše a nenápadně - až tak, že jsem se musel průběžně ptát, jestli je spokojená s tím, co a jak dělám. Odpověď zněla, že by se ozvala, kdyby bylo něco špatně. Takže mi nezbylo než tomu věřit...
Viktor Preiss
Viktor Preiss představuje pohádku Hodinářův učeň | Evolution Films/Zuzana Panská
Hodinář není úplně kladná postava. Jak se vám hrál? Neměl jste chuť udělat z něj v pohádce většího dobráka, než jak ho Jitka ve scénáři vykreslila?
Měl jsem tendenci trochu obhajovat jeho lidské slabosti, nikoliv ho dělat
lepším. Je to chytrák a despota, taky lakomec, který chce oklamat osud. Od začátku mi vadila jedna scéna s nožem, který se nakonec zredukoval na
zavírací kapesní nožík, a situaci to odlehčilo.
Důležitou součástí postav jsou kostýmy. Hrajete rád v těch dobových?
Kostýmy, výprava a scéna jsou v této pohádce mimořádně zdařilé. Taková
péče o výtvarnou stránku věci se nevidí tak často. Volba období 19. století je
originální a šťastná. Je to potěšení pro oko i duši.
Hodinářův učeň
Hodinářův učeň se natáčel také na krásných lokacích. Kde se vám líbilo
nejvíc?

Místa natáčení měla velký rozptyl a kolegové se dost nacestovali. Mě se
převážně týkal klášter v Doksanech a pak v Uherčicích u Znojma, které mám
velmi rád. Do Kryštofova údolí u České Lípy bych se soukromě asi taky nikdy
nepodíval, nejsem velký cestovatel.
Myslíte si, že žánr pohádky je nesmrtelný?
Žánr pohádky je nesmrtelný, ale nikoliv bezedný, a proto se jisté motivy
a schémata chtě nechtě opakují a vzájemně se sobě podobají. Vymyslet,
napsat a realizovat originální pohádkový příběh je kumšt. Pohádka režisérky
Jitky Rudolfové je v mnoha ohledech atypická a originální, a to je, pevně
doufám, dobré znamení.
Hodinářův učeň