Film o žábě Bufo Alvarius aneb Je celkový stav lidské civilizace nadále udržitelný?

Film o žábě Bufo Alvarius aneb Je celkový stav lidské civilizace nadále udržitelný?
Bufo Alvarius - The Underground Secret 
Zvyšuje se počet vědců a odborníků, kteří varují nejen před velkými výzvami v kultuře, technologii, náboženství, politice, ekonomii i ekologii, ale především před nepředvídatelnými následky jejich vzájemného násobení. Ke každé krizi lze přistupovat i jako k příležitosti něco změnit a radikálně přehodnotit.
film-o-zabe-bufo-alvarius-aneb-je-celkovy-stav-lidske-civilizace-nadale-udrzitelny-3
Stanislav Grof
Přednášet na toto téma budou nejen takové světové kapacity, jako je Raymond Moody, badatel zabývající se prožitky blízkých smrti (světový bestseller Život po životě), Stanislav Grof, objevitel holotropního dýchání, Ervin Laszlo, maďarský filozof, kybernetik,  Amit Goswami, revoluční kvantový fyzik,  ale i další desítky světově uznávaných osobností.
film-o-zabe-bufo-alvarius-aneb-je-celkovy-stav-lidske-civilizace-nadale-udrzitelny
Bufo Alvarius - The Underground Secret 
Jedním z filmů, který prý může mnohé rozkrýt, otevřít brány našeho vědomí, bude i dokument Bufo Alvarius - The Underground Secret o změnách vědomí, který bude promítán v rámci konference.
O co se jedná? Tvůrci nabízí radikální svědectví o nejsilnějším známém přírodním psychedeliku, tryptaminu 5-MeO-DMT a žábě Bufo Alvarius ze sonorské pouště.
film-o-zabe-bufo-alvarius-aneb-je-celkovy-stav-lidske-civilizace-nadale-udrzitelny-1
Bufo Alvarius - The Underground Secret 
Film je koncipován jako audio-vizuální dobrodružství, které umocňují zážitkové animace inspirované touto mimořádnou látkou.
film-o-zabe-bufo-alvarius-aneb-je-celkovy-stav-lidske-civilizace-nadale-udrzitelny-2
Bufo Alvarius - The Underground Secret 
Výpovědi skupiny psychonautů, kteří se za zkušeností s Bufo Alvarius vydali na cestu do Jižní Ameriky, dokreslují osobní příběhy nestora transpersonální psychologie Stanislava Grofa a novodobého šamana Octavio Rettiga, který ceremoniální kontakt s uvedenou substancí zprostředkoval tisícům dobrovolníků z celého světa. Mnohým změnila život. Původní záměr tvůrců natočit dokumentární reportáž se změnil na intenzivní filmovou meditaci o povaze vědomí a bytí.
film-o-zabe-bufo-alvarius-aneb-je-celkovy-stav-lidske-civilizace-nadale-udrzitelny-5
Bufo Alvarius - The Underground Secret 
Tvůrci se odkazují i na vegetariána, příznivce indiánů kmene Hopi,  Alberta Einsteina:
"Člověk je součástí celku, námi nazvaného ‘vesmír’, částí omezenou v čase a prostoru. Prožívá sám sebe, své myšlenky a pocity jako něco odděleného od zbytku – jakýsi druh optické iluze jeho vědomí. Tento klam je pro nás svým způsobem vězením, omezuje nás na naše osobní touhy a na lásku k několika lidem, kteří jsou nám nejbližší. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení tím, že rozšíříme okruh svého soucitu a obejmeme všechny živé tvory a celou přírodu v její kráse." 
film-o-zabe-bufo-alvarius-aneb-je-celkovy-stav-lidske-civilizace-nadale-udrzitelny-7
Bufo Alvarius - The Underground Secret 
Podtitulem setkání může být i úvaha, že pokud se na svět budeme dívat jako na sen, který můžeme měnit, potom musí být celkový stav lidské civilizace udržitelný. Jsme přece tvůrci a spoluautory této hry i pravidel, která existují jen zdánlivě.
Kdo se chce této mimořádné světové konference zúčastnit, pak může i díky svým vědomostem o filmech, které se týkají daných témat. Cesta je jednoduchá. Poznejte  filmy a doufejte, že se na vás usměje štěstí.
Filmy inspirované halucinogeny
Obrázek článku