Některé děti z dětských domovů jsou "vděčné" i za mlácení. Co dalšího prozradí film Dospělým ze dne na den?

Některé děti z dětských domovů jsou "vděčné" i za mlácení. Co dalšího prozradí film Dospělým ze dne na den?
Dospělým ze dne na den | trailer
Igor Chaun
Igor Chaun | https://dospelymzednenaden.cz
Často jsou zcela nepřipraveny a netuší o nebezpečích, která na ně čekají v "reálném světě". Desítka příběhů plných naděje a optimismu, ale i pádů, bolesti a zklamání, včetně narkomanie a prostituce v novém dokumentárním filmu Igora Chauna.
Snímek Dospělým ze dne na den (2018) mapuje příběhy několika – dnes již dospělých – lidí, kteří vyrůstali v dětském domově. Museli se vypořádat s tím, že nepoznali rodičovskou lásku, a čekal je velmi těžký start do dospělého života. Každý z nich si s tím poradil po svém.
Dospělým ze dne na den
Dospělým ze dne na den | https://dospelymzednenaden.cz
Ke spolupráci oslovil Igora Chauna spolek Mimo domov – nezisková organizace, jejímž cílem je podpora integrace dětí z dětských domovů do společnosti ve chvíli, kdy domov opouštějí. Klára Chábová, předsedkyně spolku Mimo domov, o tom říká: „Stále se potýkáme s tím, že děti, které opouštějí dětské domovy, nejsou na dospělý život připraveny. Ročně odchází asi tisíc dětí a řada z nich neuspěje, protože si nenajde práci, neumí fungovat samostatně, mají velmi nízké sebevědomí a není nikdo, kromě neziskových organizací, kdo by jim pomohl se zorientovat a začlenit. Když jsme o tom mluvili s producentem Kamilem Vackem, napadlo ho, že by bylo dobré natočit medailonky s dětmi, které uspěly, i těmi, kterým se to nepodařilo.“
Prvotně má snímek sloužit dětem z dětských domovů, aby se lépe a reálněji připravili na to, co je v dospělosti v novém prostředí čeká. Klára Chábová záměr upřesňuje: „Medailonky bychom rádi promítali dětských domovech dětem, aby věděly, na co mají být připraveny. I nadále s nimi budeme na toto téma diskutovat. Také bychom v krajích rádi promítli film veřejnosti, politikům a vysokým úředníkům. Protože především oni mají ve svých rukou legislativní změny, které by mohly těmto dětem pomoci s přechodem do dospělého života.“

Dospělým ze dne na den: Trailer

Co na tématu opouštění dětských domovů oslovilo režiséra Igora Chauna? „Nabídka na toto natáčení mne velmi zaujala. Sám jsem byl v dětství dosti „problémové dítě“. A tak mám respekt k lidem, kteří mají ztížený start do života. Ale vůbec jsem netušil o konkrétní problematice opouštění dětských domovů. O tom, že v děcáku je o děti relativně dobře postaráno, mají od sponzorů dárky a jezdí třeba k moři na zájezdy. A pak, jako mávnutím kouzelného proutku, mají vstoupit do „dospělosti“, na což jsou zcela nepřipraveny. S pár tisícovkami v kapse stojí před děcákem a nevědí příliš, co v reálném světě dělat. Jak si pronajmout byt, jak nakoupit, jak jednat s úřady. Často propadají sociální fobii a hrozí, že se chytnou „špatné party“, která jim nabídne zdání pospolitosti... A tak se rozjedou drogy, dluhy a někdy i prostituce. Je to nezáviděníhodná situace, kterou si my ostatní těžko dokážeme představit. A ukazuje to na zásadní systémovou chybu.“
Igor Chaun
Igor Chaun | https://dospelymzednenaden.cz
Film Dospělým ze dne na den plánuje promítání i na festivalech a dalších veřejných akcích.