1.8.2019, 08:00

Nejsme tu sami! O přísně tajných UFO projektech v novém seriálu

Nejsme tu sami! O přísně tajných UFO projektech v novém seriálu 9 obrázků v galerii
Příchozí (2016) | Foto: Falcon
Česká produkční společnost VAC - Vachler Art Company se po cyklech TOP 10 Secrets and Mysteries (dvě sezóny, chystá se třetí) a TOP 10 Architecture v nové dokumentární mini-sérii zaměří na téma, které je v poslední době poměrně hojně diskutované - UFO a mimozemštané na Zemi.

Dokumentární cyklus vzniká nejen pro celosvětovou síť on-line filmů a seriálů Netflix, ponese název TOP Secret UFO Projects: Declassified a v šesti hodinových dílech se bude zabývat tajnými projekty spojenými s pozorováním UFO a řadou konkrétních incidentů na území USA, Jižní Ameriky, západní Evropy, Asie či Ruska.

Původní pořad pro Netflix Originals připravuje autorsky dvojice Petr Vachler a Jan Stehlík ve spolupráci s Vojtou Filčevem. Další natáčení je plánováno na podzim. Opět v USA, či Španělsku.

Odbornými poradci dokumentárního cyklu jsou pak z české strany ufolog Karel Rašín, lektor a badatel Jaroslav Chvátal a též tuzemský ufolog Jan Sueneé Marek, mimo jiné překladatel a vydavatel knihy Stevena M. Greera "Mimozemšťané". V té nechává řada severoamerických pamětníků nahlédnout do tajných projektů druhé poloviny minulého století. S ufologem Sueneém přinášíme obsáhlý rozhovor. V závěru článku najdete i soutěž o výše zmiňovanou knihu "Mimozemšťané".

Sueneé | Foto: archiv autora

Kdy jste se mimozemskými entitami začal zabývat? Pamatujete na první setkání s fenoménem?

Jeden z prvních kontaktů si vybavuji ze základní školy - bylo to v první polovině 90. let. Spolužačka přinesla novinový článek o pozorování mimozemských plavidel někde nad územím ČR. Všichni jsme se tomu smáli, včetně mě, protože jsme byli naočkovaní z domova, že mimozemšťané neexistují a něco takového jako létající talíře je jen něčí kanadský žert. Až následně jsem se setkal s dokumentárními filmy Poselství bohů a Vzpomínky na budoucnost. Začaly mne fascinovat záhady prezentované A. C. Clarkem v seriálu Záhady světa a Další záhady světa, případně z ryze české produkce některé dokumentární filmy Arnošta Vašíčka.

Někdy kolem roku 1998 jsem se dostal poprvé na internet a začal tam hledat první informace, se kterými se roztrhl (alespoň v zahraničí) pytel. Všechno bylo v angličtině. Stejně jak se říká, že Dalibora naučila nouze hrát na housle, mne naučila anglicky! Pokud dnes chcete mít přehled v tomto tématu takříkajíc z prvních řad, pak bez angličtiny a ideálně ještě španělštiny a ruštiny jste mimo hru.

Podílíte se na vzniku dokumentárního cyklu společnost VAC TOP Secret UFO Projects: Declassified, který má pojednávat o přísně tajných projektech mapujících přítomnost mimozemských plavidel a entit na Zemi. Jaké informace a vyznění je podle vás to nejhlavnější?

Dovolím si citovat s přebalu knihy MIMOZEMŠŤANÉ: “Nejsme tu sami a nikdy jsme nebyli sami!”. Co se týče samotných informací - je velká řada ohraných témat a také dnes již hodně detailů k těmto tématům, o kterých se nemluví. Mám za to, že to by mělo být tím bonusem, který vzájemnou spoluprací přineseme veřejnosti.

Na základě četby vámi přeložené knihy MIMOZEMŠŤANÉ (Dr. Steven M. Greer) mi vychází, že jde v hlavní linii o velkou konspiraci ohledně utajování mimozemských entit na naší planetě kvůli naftařské a další mocenské lobby. Čtu to správně?

Nejste daleko od pravdy. Ten komplot sahá do mnoha odvětví a lidského dění. Někdy na počátku 50. let šlo spíše o politickou záležitost. Skončila II. světová válka a USA a SSSR si mezi sebou vybudovalo antagonii ve formě Studené války. Jak říká Philip Corso (jeden ze svědků Dr. Greera), šlo o skutečný boj se zbraněmi v ruce a oběťmi na životech, jen narozdíl od dvou světových válek se vše odehrávalo mimo hlavní proud pozornosti veřejnosti. A do tohohle bláznění se zbraněmi v ruce začali svým způsobem mluvit ti z vesmíru. Zpočátku si obě mocnosti mysleli, že jde o nějaký technologický skok toho druhého. Jenže špionážní šeptanda rychle vyjevila, že nejde o nikoho a nic, co by patřilo té druhé straně a že ty zvláštní věci přicházejí skutečně z vesmíru.

Mimozemšťané dali jasně najevo, že nehodlají tolerovat násilí, které by přesahovalo hranice naší planety Země a které by mělo dalekosáhlé devastující účinky. Narážím tím na jaderné zbraně, které zjevně mají přesah ve svém destrukčním účinku za hranice naší představivosti a nejspíše ovlivňují i roviny existence - fungování tohoto světa, o kterých nemáme zatím nejmenší tušení.

Byl to právě americký prezident Eisenhower, který varoval před následky nadvlády vojensko-průmyslového komplexu, který již v jeho době tlačil na to, aby se více zbrojilo ale proti Sovětům, nýbrž proti Mimozemšťanům! A protože vojensko-průmyslový komplex skutečně převzal moc nad celým tím děním, zatajovalo se, zabíjelo se, lhalo se… A bohužel, co se dělo v minulosti, se v nezměněné míře děje i dnes. Byť tehdy byly jistě ostřejší podmínky. Lidé měli větší strach z chaosu a destabilizace společnosti, pokud by se oficiálně profláklo, že mimozemšťané jsou naprosto reálný fenomén.

Ropa, elektřina, těžba surovin, náboženství, politika, celá ekonomika přestane fungovat v intencích, které známe dnes. Proč? Protože stačí odpovědi na pár otázek:

1. mají mimozemšťané peníze? NE!

2. mají mimozemšťané tržní hospodářství? NE!

3. mají mimozemšťané zastupitelskou demokracii? NE!

4. používají mimozemšťané spalovací motory a pohonné jednotky s účinností nižší než 100%? NE!

5. je pro mimozemšťany rychlost světla limitní? NE!

Jakákoliv z těchto otázek je v současné společnosti stále natolik tzv. toxická, že i sami mimozemšťané si uvědomují, že příliš horlivá manifestace sebe samých na veřejnosti může vést k chaosu. Proto se dějí spíše dílčí pozorování a testují naši reakci a emoční připravenost.

Takže, abych se vrátil zpět k vaší otázce - je tu obrovský tlak mnoha zájmových skupin, které se bojí, že by přišly o koryta, že by se rozpadlo status quo.

Osobnost a pořady Arthura C. Clarka přitáhla k tématice mimozemšťanů řadu lidí, Sueneého nevyjímaje. | Foto: Mamyjomarash

V knize po desetiletích promlouvají osobnosti s bezpečnostními prověrkami a často pronášejí, že výskyt mimozemských plavidel a entit na Zemi je reálný. Proč si myslíte, že se k tomuto prolomení mlčení po desetiletích odhodlali?

Řekl bych, že je naprosto lidsky hryže svědomí. Mnozí to i sami takto přiznávají. Svědci Dr. Stevena M. Greera jsou buď už mrtví (jejich výpověď byla zveřejněna až těsně po jejich smrti) nebo jim skončila smlouva na mlčenlivost, která je prý různě dlouhá, ale minimálně 50 let. Takže jsou ve věku od 60+. Mnozí říkají narovinu: “Tohle si nechci vzít do hrobu. Veřejnost by o tom měla vědět!”

Jsou tu však i tlaky zájmových skupin, které chtějí, aby pravda vyšla najevo, prostě proto, že aktuální stav je dlouho neudržitelný. Někdo to přirovnal k potápějícímu se Titaniku, na kterém se do poslední chvíle tančí a hraje hudba. Nebo vlaku Shinkansen, který se v plné rychlosti řítí proti zdi. Všichni to vědí, ale stále se smějí a neřeší to. Proč? Protože jsou stále mainstreamem utvrzováni, že nic takového jako setkání s ET není možné. A pokud ano, pak někde v daleké budoucnosti.

V knize MIMOZEMŠŤANÉ jsou zmiňovány případy pozorování mimozemských plavidel a entit na území USA. Jak je to ale celoplanetárně? Kupříkladu s výskytem u nás v Československu, České republice…?

Máte pravdu, kniha Mimozemšťané cílí hlavně na americký svět, byť v ní najdete odkazy na oblast tehdejšího Sovětského svazu, který nebyl zasažen o nic menší silou pozornosti ze strany mimozemšťanů. Jen se o tom tolik na internetu nemluví. Pod tzv. Sovětský blok jsme spadali i my v bývalé ČSSR. Měl jsem pár příležitostí mluvit s lidmi, kteří viděli a zažili věci, které se svým charakterem vyrovnají některým zážitkům popsaným v knize.

Snad jen naznačím, že máme k dispozici svědectví člověka, který byl na konci 80. let přímým aktérem události, kdy Sověti překládali na jednom nejmenovaném vojenském letišti blíže pomezí mezi ČS a SR létající talíř z nákladního auta do letadla Antonov. Součástí zásilky byly i bedny s blíže neurčeným obsahem, které ale příšerně zapáchaly - jako když se kazí maso na jatkách. Končilo to defilé asi tří divných bytostí, které byly svázané pouty. Vše si Sověti odvezli neznámo kam.

Kultovní snímek Stevena Spielberga Blízká setkání třetího druhu (1977). | Foto: Columbia Pictures

Co je podle vás na fenoménu kolem mimozemských plavidel a entit nejpoutavější?

Tohle bude asi dost individuální. Za mne je to spíše v rovině spirituální. Pochopení faktu, že jsme propojení napříč celým vesmírem. S tím souvisí určitá filosofie věci úzce propojená se základními principy kvantové fyziky.

Pokud bych měl předvídat odpověď většiny našich fanoušků, určitě řeknou: Už jen ten prostý fakt, že jsou - že tu nejsme sami! Ti otrlejší by jistě navrhli, že bude skvělé, když si vyměníme své znalosti; byť ta výměna bude dost jednostranná. Hodně fascinujícím faktem jsou jistě technologie takzvané volné energie, nebo též energie nulového bodu a obecně technologie pro přesun v časoprostoru rychlostmi, které lze stěží vyčíslit a vedle kterých je rychlost světla líný šnek.

Přítomnost mimozemšťanů do značné míry mění chápání světa, nastavuje nové společenské, ekonomické i ekologické konvence. Vše to má jeden společný jmenovatel: transformace vědomí v souladu s přírodou. Jsou to možná pojmy, které jsou pro většinu lidí stále ještě špatně uchopitelné. Naprosto obyčejně řečeno (cituji z přebalu knihy): “Nové zdroje energie mohou snadno nahradit všechny současné zdroje na Zemi a tak změnit geopolitické a ekonomické uspořádání naší planety. Už žádná těžba fosilních paliv, žádný benzín, uhlí, jaderné elektrárny nebo spalovací motory. Už žádné znečištění... Je to konec jedné velké éry.”

Má existence mimozemských entit nějaké racionální zdůvodnění? A naopak, co může hrát proti?

Carl Sagan řekl: “Pokud bychom byli sami ve vesmíru, bylo by to obrovské plýtvání místem.” Osobně mám za to, že racionálním zdůvodněním je prostá manifestace jejich přítomnosti. Tedy jsou tady a jsou tu dnes už miliony lidí roztroušených po celém světě, kteří se s nimi v různé formě setkali.

Pokud by mělo jít o hmatatelný důkaz existence, pak musíme jít do archivů a tajných laboratoří rozmístěných po celém světě (tedy nejen v USA), kde jsou umístěny hluboko pod zemí. Zde se nacházejí artefakty a technologie, které jsou na míle vzdálené technickým možnostem dnešní doby.

Pokud by existoval fyzický důkaz dostupný pro veřejnost, o kterém by se obecně vědělo, že má s tématem jasnou souvislost, pak by naše mise byla úspěšně u konce. Tím, že se bohužel stále daří zatajovat a potlačovat informace, je stále zapotřebí vás (VAC) a nás (Sueneé Universe), abychom lidem kladli otázky a předkládali k úvaze myšlenky, které nutí k hlubší analýze vlastních představ o životě na tomto světě.

Pokud bych měl glosovat myšlenku, že tu mimozemské entity nejsou, pak nejsem asi úplně ideální oponent sama sebe, ale je pravda, že znám mnohé teze skeptiků:

Vzdálenost mezihvězdného prostoru: Rychlost světla je limitní, tudíž nelze překonávat velké vzdálenosti tak snadno. Pokud by si někdo usmyslel, že v naší sluneční soustavě bude hledat život, byla by to pro něj otázka na několik generací. Vychází z předpokladu, že rychlost světla je nejvyšší dosažitelná rychlost.

Energetická náročnost: I kdybyste dosáhli rychlosti blízké rychlosti světla, je to se současnými technologiemi energeticky náročný problém. Opět je to hlavně problém omezeného myšlení, nikoliv reálných fyzikálních limitů tohoto světa.

Chybí fyzický důkaz: Položte na stůl kus létajícího talíře nebo přineste živého či mrtvého mimozemšťana! V jistém slova smyslu skutečně chybí - chybí pro veřejnost. Důkazy tady jsou. Jen jsou zamčené v trezorech hluboko pod zemí nebo jsou lidem sice na očích, ale jsme systémově programováni, abychom hleděli jinam.

Komunikaci lidí a mimozemských entit se věnoval též ceněný sci-fi snímek Příchozí (2016). | Foto: Falcon

Dnes se prosazují ekologičtější způsoby výroby elektřiny. Lidé se zajímají o duchovno a tajemno. Dospěla doba na větší debaty kolem mimozemských entit?

Jsem toho názoru, že rozhodně ano! Hodně tomu napomáhá internet, alternativní média a též generační obroda v řadách vědecké komunity, která přestává být tak rigidní a neústupná.

V USA byl opakovaně po několik let prováděn průzkum veřejného mínění, podle kterého je víc jak 50% obyvatelstva přesvědčeno, že nejsme ve vesmíru sami. Zhruba 30% lidí je přesvědčeno, že ke kontaktu již v nějaké formě došlo. To je dost zásadní posun oproti stavu, který je nám předkládán z období v 50. letech, kde převládala spíše panika a strach, že by mohlo jít o nějaký útok nepřítele (komunistů nebo nacistů). A pokud mimozemšťanů, tak nás určitě chtějí postřílet.

Co vás v provozování webu, překládání a vydávání knih o mimozemských entitách pohání dál?

Jednoznačně vlastní zvědavost a touha po poznání. Naše webové stránky fungují od roku 2013 a v současné době prochází svého druhu transformací. Snažíme se obsáhnout mnohem širší okruh témat, než je jen exopolitika a historie. Těch informací a nevyjasněných záhad je tolik, že pořád je o čem psát a pořád je co objevovat

Jste fanoušky výše zmiňované tématiky? Rádi byste se o tématu dozvěděli více? Ve spolupráci se Sueneé Universe přinášíme soutěž o 3 knihy "Mimozemšťané", která přibližuje výpovědi těch, co přišli s přísně tajnými UFO projekty do styku.

Co musíte udělat pro to, abyste měli šanci dosáhnout na výhru? Napište 3 nové komentáře k filmům z databáze Kinobox.cz (delší než 250 znaků) a na e-mail soutez@kinobox.cz (předmět: "ufo") zašlete váš nickname. Uzávěrka soutěže je v pondělí 12. srpna 2019 ve 12:00. Tři vylosovaní obdrží knihu "Mimozemšťané".

Ankety
Zajímáte se o anticeny Zlatá malina?
Ano, pravidelně mě zajímají výsledky.
Ano, ale vyloženě je nevyhledávám.
Spíše ano, pokud je příležitost si o nich přečíst.
Spíše ne, čtu o nich výjimečně.
Ne, není to nic, co by mě zajímalo.
Ne, s udělováním anticen principiálně nesouhlasím.
Nevím, je mi to jedno.
Nejnovější články:
Načíst další články