Zásady ochrany osobních údajů

Chceme-li vytvořit a provozovat server, který si klade za cíl nabízet nejenom kvalitní informace, ale i pohodlí a služby, na které jsou uživatelé ve 21. století zvyklí, nevyhneme se tomu, že o svých návštěvnících potřebujeme sbírat některé informace a tyto dále používat.

Ná následující stránce se proto pokusíme co nejjednodušším způsobem vysvětlit, které informace získáváme, jak s nimi nakládáme a proč.

Jak a které informace shromažďujeme

Informace o našich návštěvnících lze rozdělit do dvou kategorií, podle způsobu, kterým je získáme:

Sdělíte nám je sami

Do této kategorie patří především informace, které uživatel vyplňuje do formuláře ve správě svého osobního profilu, ať už v rámci registrace mezi uživatele serveru, nebo později v rámci nastavení svého uživatelského účtu.

Jsou to například:

 • jméno
 • příjmení
 • emailová adresa
 • pohlaví
 • země, město a místo pobytu
 • rok narození
 • další kontaktní informace pro identifikaci uživatele v sociálních sítích
 • profilová fotografie

Zadávání téměř všech těchto informací je přitom zcela nepovinné a slouží pouze pro zlepšení uživatelského zážitku při používání našich stránek.

Získáme je automaticky při tom, kdy návštěvník prochází stránkami

Jedná se o informace, které lze vysledovat ze síťové komunikace mezi koncovým zařízením uživatele a naším serverem, nebo o informace, které automaticky sděluje serveru internetový prohlížeč, který uživatel používá. Získávání, shromažďování a třídění těchto informací patří dnes ke standartním praktikám téměř všech webových stránek a jeho cílem je pouze dokázat reagovat na (nevyslovená) přání uživatelů a zprostředkovat jim lepší a ucelenější zážitek.

Mezi tyto informace patří:

 • IP adresa návštěvníka
 • Adresa URL stránky, která obsahovala odkaz, který návštěvníka na naše stránky přivedl
 • Typ a verze internetového prohlížeče používaného návštěvníkem
 • Operační systém používaný návštěvníkem

Mezi tyto informace rozhodně nepatří:

 • informace o historii procházení internetu návštěvníkem mimo náš server
 • informace o souborech na koncovém zařízení návštěvníka
 • odpalovací kódy jaderných raket
 • jakékoli osobní informace o návštěvníkovi

Jak shromážděné informace používáme

Informace, získávané o našich uživatelích slouží dohromady k následujícím účelům:

 • aby zlepšily, respektive pomohly nám zlepšit zážitek uživatele z používání našich stránek
 • aby je naši uživatelé mohli sami prostřednictvím našich stránek sdílet s jinými návštěvníky
 • aby nám v omezené míře pomohly ochránit obsah našich stránek před nežádoucími útoky

Níže se můžete dozvědět o tom, jak konrétně některé ze shromažďovaných informací používáme.

Emailová adresa

(povinná informace pro registrované uživatele)

Slouži k jedinečné identifikaci uživatelského účtu registrovaného uživatele, je (v omezené míře) pojistkou proti podvodnému vytváření uživatelských účtů, slouží k nezbytné emailové komunikaci mezi naším serverem a uživatelem a může sloužit k zasílání zpráv informačního charakteru.

Jméno, Příjmení, Pohlaví, Rok narození, Místo pobytu

(nepovinné informace)

Poskytují nám více informací pro komunikaci s uživatelem. Chybějící, nebo na první pohled smyšlené údaje nám mohou pomoci odhalit podvodné uživatelské účty. V případě, že uživatel tyto informace označí jako veřejné, mohou být výjimečně použity k vytváření statistických přehledů za účelem vylepšení obsahu stránek (zajímá nás, kolik mužů a žen hodnotilo fantasy upíří ságu, nebo jaký je průměrný věk fanoušků českého filmu).

Identifikace v sociálních sítích a profilové foto

(nepovinné informace)

Umožňují uživateli lépe si přizpůsobit svou profilovou stránku, sdělit něco o sobě ostatním návštěvníkům, nebo se s nimi spojit. Až na profilové foto jsou tyto informace neveřejné, až do chvíle, kdy se je uživatel rozhodne výslovně zveřejnit.

IP adresa návštěvníka

Slouží k rozeznání nového od vracejícího se návštěvníka. Do jisté míry tak může ochránit soutěže a ankety před pokusy o podvod. Prozrazuje nám, z jaké geografické oblasti se na náš server návštěvník připojuje a napovídá tím, na co se máme zaměřit.

Operační systém a internetový prohlížeč na koncovém zařízení návštěvníka

Umožňuje nám optimalizovat stránky pro nejrůznější zařízení a zprostředkovat tak co nejlepší zážitek co největšímu počtu návštěvníků.

Sdílení informací se třetími stranami

Se třetími stranami sdílíme pouze ty informace, které samovolně serveru předává internetový prohlížeč návštěvníka, stejně jako by návštěvník vstoupil přímo na stránky třetí strany.

Se třetími stranami nesdílíme žádné osobní informace, emailovou adresu ani žádné informace, které nám uživatelé sami sdělí prostřednictvím našich stránek, pokud nám k tomu tito nedají výslovný souhlas.* Výjimkou z tohoto pravidla jsou případy, kdy jsme ke sdílení těchto informací se třetími stranami vázáni zákonnou povinností, například v případě spáchání trestného činu.

Mezi třetí strany, se kterými informace sdílíme patří:

Zpracovatelé analýz návštěvnosti

Používají získané informace pro přesnější stanovení počtu unikátních návštěvníků našeho serveru, pro identifikaci slabých, či neoptimalizovaných stránek na našem serveru a pro vytváření analýz, na jejichž základě můžeme naše stránky zlepšovat.

Provozovatelé internetové reklamy

Používají získané informace pro kvalitnější zacílení svých reklamních kampaní.

* Tento souhlas není součástí tohoto ani žádného jiného dokumentu, umístěného na našich stránkách. O tento souhlas žádáme ve výjimečných případech prostřednictvím osobní komunikace, například v případě nutné domluvy mezi předavatelem výhry v soutěži a jejím výhercem.

Kde shromážděné informace zobrazujeme

Žádné ze shromážděných informací se nikde nezobrazují, pokud k tomu uživatel nedá svůj souhlas. Tento souhlas dává uživatel prostřednictvím formuláře na stránce nastavení svého uživatelského profilu a to pro každou informaci zvlášť.

V případě, že uživatel se zveřejněním svých osobních informací souhlasí, tyto se:

 • zobrazují na stránce uživatelova profilu
 • používají při vytváření přehledů uživatelů

Automaticky získávané informace se nikde na stránkách nezobrazují.

Možnost změny osobních údajů

Každý uživatel má možnost kdykoli změnit kteroukoli ze svých osobních informací, tj. z informací, které sám na naše stránky zadal.

Změna informací se provádí prostřednictvím stránky nastavení uživatelského profilu.

V případě některých informací může trvat až 24 hodin, než se změna plně projeví.

Zabepečení osobních údajů

Usilujeme o to, aby informace, které o našich návštěvnících shromažďujeme byly uloženy bezpečně a nebyly, ať už úmyslem, nebo chybou, zpřístupněné cizím osobám.

 • zabezpečujeme server proti případným útokům
 • Pro správu serveru jsme si vybrali společnost, která splňuje ta nejpřísnější bezpečnostní kritéria.
 • Ke shromažďovaným informacím má přístup jen velmi malý realizační tým.
 • Některá citlivá data uchováváme v zakódované podobě, abychom i v případě jejich odcizení znemožnili jejich přečtení.
 • Hesla k uživatelským účtům uchováváme v zakódované podobě tak, že je nemohou zjistit ani sami administrátoři serveru.

Vymáhání

Dbáme na to, abychom zásady ochrany osobních údajů dodržovali. Kontrolujeme, jestli při vytváření, či úpravě stránek a jejich funkčnosti nedošlo omylem k jejich porušení.

Obdržíme-li formální písemnou stížnost na porušení zásad ochrany osobních údajů, budeme kontaktovat osobu, která stížnost podala, za účelem prošetření.

V případě, že se nepodaří stížnost vyřešit domluvou přímo se stěžovatelem, nebo včasnou opravou na našem serveru, budeme k vyřešení stížnosti spolupracovat s příslušnými regulačními orgány včetně místních orgánů pro ochranu osobních údajů.

Změny těchto zásad

Zásady ochrany osobních údajů se mohou změnit. Všechny změny budou vystaveny na této stránce. V případě velkých změn můžou být uživatelé informováni prostřednictvím emailu, nebo zřetelného upozornění na stránkách. V případě velkých změn můžeme na uživatelích požadovat nové vyjádření souhlasu s jejich aktuální podobou.

Výše uvedené Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1.1.2010.

Tyto zásady jsou připraveny v souladu s právními předpisy České republiky. Případné výhrady podléhají Občanskému zákoníku České republiky.

Historie změn tohoto dokumentu

Sdílet tuto stránku:

Partneři: