Narození: 15. 8. 1965,
Věk: 57 let
Znamení: Lev
  • Fotogalerie
  • Články
  • Video
  • Ocenění
stručně s miniaturami plakáty
Seřadit podle: roku názvu hodnocení

Hraje (88)

2022
film
Syn mé matky (Aa maa jau zo dai ji go)
(2022)
2018
film
Wo di ju xing (Keep Calm and Be a Superstar)
(2018)
2017
film
2017
film
Chun jiao jiu zhi ming (Chun Jiao jiu Zhi Ming)
(2017)
2016
film
E ren gu (Ngok yan guk)
(2016)
2014
film
Liu fu xi shi (Luk fuk hei si)
(2014)
2014
film
Qie ting feng yun 3 (Sit ting fung wan 3)
(2014)
2012
film
2012
film
Di su xi ju (Dai juk hei kek)
(2012)
2012
film
Láska na dvě města (Chun Kiu yi Chi Ming)
(2012)
2011
film
2010
film
Láska na dva prásky (Chi Ming yi Chun Kiu)
(2010)
2010
film
2010
film
Wei ni zhong qing (Wai nei chung ching)
(2010)
2009
film
2008
film
76%
2008
film
Da si xi (Dai sei hei)
(2008)
2008
film
65%
2008
film
55%
2007
film
55%
2007
film
54%
2006
film
53%
2005
film
64%
Chin bui but dzui (Drink-Drank-Drunk)
(2005)
2004
film
72%
2004
film
61%
Moh waan chue fong (Magic Kitchen)
(2004)
2004
film
50%
2003
film
57%
2003
film
52%
2003
film
53%
2002
film
56%
2002
film
60%
2002
film
74%
Yat luk che
(2002)
2001
film
63%
2002
(2001)
2001
film
60%
2001
film
68%
2001
film
80%
2001
film
63%
2000
film
53%
2000
film
51%
2000
film
78%
Cheong wong
(2000)
2000
film
73%
Fan yi cho
(2000)
2000
film
55%
2000
film
65%
2000
film
38%
Lung feng
(2000)
2000
film
47%
2000
film
1999
film
65%
Ban zhi yan
(1999)
1999
film
58%
1998
film
69%
1998
film
57%
Hung wan yat tew loong (Lucky Guy, The)
(1998)
1998
film
59%
1997
film
58%
1997
film
64%
1997
film
45%
1997
film
48%
1997
film
65%
1997
film
55%
1997
film
62%
1996
film
57%
1996
film
80%
1996
film
51%
1996
film
48%
1996
film
75%
1996
film
40%
1996
film
73%
Sik san
(1996)
1996
film
68%
Velká ráže (Chung fung dui liu feng gaai tau)
(1996)
1996
film
74%
1995
film
58%
1995
film
0%
1995
film
53%
1995
film
70%
1995
film
66%
Velké riziko (Shu dan long wei)
(1995)
1995
film
61%
1994
film
61%
1994
film
78%
1993
film
70%
Tang Bohu dian Qiuxiang (Flirting Scholar)
(1993)
1992
film
0%
Bu wen sao
(1992)
1992
film
0%
1992
film
63%
1992
film
68%
1991
film
48%

Scénář (37)

2021
film
All U Need Is Love (Zung si jau ngoi zoi gaak lei)
(2021)
2018
film
Wo di ju xing (Keep Calm and Be a Superstar)
(2018)
2016
film
E ren gu (Ngok yan guk)
(2016)
2013
film
2011
film
2009
film
2008
film
61%
Fantastický mazel (Cheung Gong 7 hou)
(2008)
2004
film
50%
2003
film
57%
2003
film
52%
2001
film
63%
2002
(2001)
2001
film
80%
1999
film
58%
1998
film
65%
Král zabijáků (Sat sau ji wong)
(1998)
1997
film
56%
1997
film
45%
1997
film
0%
1997
film
55%
1996
film
80%
1996
film
73%
Sik san
(1996)
1995
film
58%
1995
film
53%
1994
film
0%
Chunggamsuk
(1994)
1994
film
78%
Guo chan Ling Ling Qi (From Beijing with Love)
(1994)
1993
film
0%
1993
film
0%
1993
film
0%
1993
film
70%
Tang Bohu dian Qiuxiang (Flirting Scholar)
(1993)
1992
film
0%
Bu wen sao
(1992)
1992
film
Da xian shi
(1992)
1992
film
68%
1992
film
0%
1991
film
0%

Režie (17)

2021
film
All U Need Is Love (Zung si jau ngoi zoi gaak lei)
(2021)
2018
film
Wo di ju xing (Keep Calm and Be a Superstar)
(2018)
2016
film
E ren gu (Ngok yan guk)
(2016)
2014
film
Liu fu xi shi (Luk fuk hei si)
(2014)
2013
film
2012
film
Nan ren ru yi fu (Nan Ren Ru Yi Fu)
(2012)
2011
film
2009
film
2004
film
50%
2003
film
57%
2003
film
52%
2002
film
58%
1999
film
58%
1997
film
45%
1996
film
80%
1995
film
58%

Producent (6)

2004
film
50%
2003
film
57%
2003
film
52%
2001
film
63%
2002
(2001)
2001
film
80%

Koproducent (1)

2008
film
61%
Fantastický mazel (Cheung Gong 7 hou)
(2008)