Oscar 2010 - Přehled ocenění

Oscar

Nejlepší výkon ve zvláštních efektech

Nejlepší dokument, krátký film

Nejlepší dokument, cyklus

Čestná cena