Knihy

Jak básníkům chutná život

Rok vydání: 2004
Autor: Ladislav Pecháček
Vydavatelství: XYZ
Počet stran: 136
Běžná cena: 149,- Kč
Popis: Štěpán a Kendy opustili učebny a vpluli do praktického života. Oba se v praxi potýkají s řadou překážek, k nimž zaujímají svůj vlastní, nekompromisní a trochu výjimečný postoj. Odmítají se vzdát výsady mládí a zařadit se mezi ty, kteří smířlivě a odevzdaně vpluli do každodenního stereotypu a všednosti. Zatímco Kendy se jako pomocný režisér vrací do rodného města natáčet s televizním štábem třináctidílný seriál, Štěpán Šafránek vybaven po promoci maminčinými radami nastupuje na své první místo - na internu zdejší nemocnice. Jeho nepřizpůsobivost místním poměrům a smysl pro etiku zvoleného povolání však příliš nevyhovuje ostatním, už „zaběhnutým" kolegům. Zatímco ti se škodolibě baví jeho horlivostí a zodpovědností, Štěpán má stále větší problémy s nadřízenými, až je nakonec přesunut na všemi odmítané místo venkovského obvodního lékaře. V Bezdíkově potkává novou a opětovanou lásku Píšťalku, s níž se posléze rozhodne žít a pracovat v severních Čechách.
Sdílet tuto stránku:

Partneři: