Knihy

Český hraný film a filmaři za protektorátu

Rok vydání: 2007
Autor:
Vydavatelství: Libri
Počet stran: 496
Běžná cena: 490,- Kč
Popis: Kniha je vzhledem ke komplexnosti, fundovanosti, šíři a novosti zpracování zásadním příspěvkem k dějinám kultury a filmu ve sledovaném období. Autor sleduje filmy samotné, postoj jejich tvůrců k okupačnímu režimu a působení kinematografie na tehdejší společnost. Přestože se zde objevuje mnoho populárních témat, filmů a osobností (herců, režisérů, producentů apod.), nejsou lacině publicisticky obhajovány nebo skandalizovány, ale představeny ve své plnosti stejně jako kulturní ovzduší protektorátního údobí.)