Cesta domů
Recenze

60%
"Bylo by však mylné konstatovat, že Cesta domů není důslednou tečkou celé trilogie. Spíše naopak, novinka „rejži“ Vorla působí jako nejvýmluvnější část triptychu. Postrádá přehnanou idealizaci a stylizaci venkova, přírodního světa. Řada postav za 21 let od prvního filmu zaznamenala výrazný vývoj a došla poznání, že pouhé „čisté“ bytí na venkově jejich životy rozhodně nespasí." ...více
40%
"Ve snaze pojmout život na vesnici včetně jeho temnějších a smutnějších stránek se Tomáš Vorel odklonil od pozitivních sdělení o vzájemné toleranci k výrazně pesimističtějšímu tónu, v němž na komedii prakticky není místo – až na jednu nebo dvě izolované hlášky a na pitvořivé kreace Milana Šteindlera v roli mysliveckého předsedy. Do žánru plnohodnotného dramatu se nicméně snímek vlivem určité míry nadhledu a zjednodušení nepouští a spíš jen klouže po povrchu vážných témat." ...více
55%
"Čestnou výjimku tvoří právě Holubová a spasitelem celého snímku se stává Polívka, jehož hrdina začíná ztrácet paměť i naději, že jeho tvrdě vydřené království potomci převezmou. Jak fanfaronsky odmítá pomoc a současně se fyzicky i mentálně ztrácí takřka před očima, stoupá Polívka nad okolní kolekci typizovaných figurek uječených lesních dělnic či alibistických myslivců. Třeba ve chvíli, kdy vnučce ukazuje prostředky hubící „broučky a šnečky“, je až neskonale dojemný, a když při lovu kachen bezradně bloudí v rákosí, člověka přepadne nekonečný smutek z pomíjivosti." ...více
50%
"Ani v přírodě 21. století nenajde člověk klid a odpočinek, ale jen další práci a starosti. Tomáš Vorel ušel od města až příliš dlouhou cestu a namísto hravé romantické komedie přináší bezvýchodné sociální drama ze současného českého venkova. A tolik potřebné vystřízlivění z makabrózně-lihového oparu nepřichází." ...více
58 51 ?
jak hlasovat?
  • ASPHALT 60%
  • lukas 60%
  • Fandysek 55%
všechna hodnocení (3)