Náměstí Spasitele

70%
Náměstí Spasitele
Plakát traileru
Zadlužený Bartek požádá matku o dočasné přístřeší pro svou rodinu. Prodal byt před dostavbou vlastního bydlení a netuší, že naletěl podvodníkovi a čeká ho závislost na matčiných příjmech. Odlišné zájmy a potřeby protagonistů vynuceného soužití ústí do ošklivých konfliktů. Absence soukromí deptá zejména Bartkovu ženu Beatu, pečující o malé děti a zklamanou sobeckostí svých příbuzných. Mezi ženami narůstá zaujatost a Bartek, znechucený neshodami, odchází. Zoufalá Beata se v afektu dopustí nepředloženého činu a soudní dohra nastolí otázku: „Kdo je vinen?“ Sociologicko-etickou vrstvu dramatu přejali autoři z reality – odtud reportážní styl jejich výpovědi o běžných ambicích současníků, o jejich postojích a osudech. A také o dnes běžné otrlosti a nezodpovědnosti – bez snahy a vůle k prokazování lásky a milosrdenství. (MFF Karlovy Vary 2007)Dodatečné informace

Původní název:
Plac Zbawiciela (více)
  • Polsko Náměstí Spasitele
  • Polsko Plac Zbawiciela
  • Polsko La place du Saint-Sauveur
  • Polsko Náměstí spasitele
  • Polsko Saviour Square
Premiéra v ČR:
27. 9. 2007
Distributor:
AČFK
Země původu:
Polsko
Ocenění:
Žádná ocenění