Hřebejk, Nellis, či Morávek dostanou na nové filmy od Rady fondu po 1,-Kč!

Hřebejk, Nellis, či Morávek dostanou na nové filmy od Rady fondu po 1,-Kč! 13 obrázků v galerii
Fondu kinematografie chybí peníze na podporu nových projektů a uděluje symbolickou jednu korunu s tím, že tato suma bude navýšena po vyřešení financování Fondu v tomto rozpočtovém roce. Vůči zahraničí je podpora domácí kinematografii standardně výrazně nižší. Tentokráte je už situace paradoxní, až neuvěřitelná.

V souvislosti s přijetím novely zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání se  Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie pro rok 2012 přechodně dostal do složitější finanční situace a Rada fondu do konce tohoto kalendářního roku disponuje na podporu nových projektů pouze prostředky ve výši 6-10 mil. korun (přesná suma je závislá na skutečných obchodních výnosech za staré filmy z let 1965-1991). 

Ministerstvo kultury ČR, jakožto správce fondu, požádalo Ministerstvo financí o přidělení mimořádné dotace a zahájilo jednání s komerčními televizemi o výplatě finančních záloh za vysílání z reklam již v roce 2012. Ministerstvo kultury dále intenzivně jedná o možnosti navýšit závazky Fondu o nové podpory s tím, že jejich krytí by bylo teprve následně zajištěno částí budoucích příjmů z vysílání reklam komerčními televizemi.

Členové Rady Fondu se ovšem shodli, že za dané finanční situace Fond dokáže podpořit pouze malé projekty (propagace, tvorba či distribuce kinematografických děl) a nedokáže podpořit výrobu hraných filmů ve výši, která by byla smysluplná a také důstojná. Z tohoto důvodu se usnesla, že všech 5 projektů celovečerních hraných filmů, které si podle jejího mínění zaslouží podporu, podpoří zatím pouze symbolickou jednou korunou s tím, že tato suma bude navýšena ve chvíli, kdy se zlepší finanční situace Fondu a žadatel o navýšení požádá. Restrikce se týkaly také dokumentárních filmů, jejichž výroba byla podpořena ve výši symbolických několika set tisíc korun.

Finanční situací Fondu kinematografie byly postiženy projekty tak renovovaných tvůrců, jako jsou Jan Hřebejk, Alice Nellis nebo Vladimír Morávek.

Místopředsedkyně Rady Tereza Brdečková komentuje situaci slovy: "Současná situace Radě znemožňuje smysluplnou podporu českých hraných filmů. Řešení ale není v rukou Rady."  Předseda Rady Petr Vítek k tomu poznamenává: "Následkem vzniklé situace může dojít také k pozastavení podpory digitalizace kin, přitom právě letošní rok je digitalizace pro 200 malých kin – přirozených center kultury v regionech – nutná. Jinak s vysokou pravděpodobností zaniknou."

Projekty, které byly podpořeny 1,-Kč:


Líbánkyrežie: Jan Hřebjek

Revival, režie: Alice Nellis

Krasoplavci, režie: Vladimír Morávek

Teorie tygra, režie: Radek Bajgar

Klauni, režie: Viktor Tauš

Nové složeni Rady fondu kinematografie (RFČRPRČK), která rohoduje o dotacích nejen pro nové české hrané i dokumentární filmy:

Petr Vítek – předseda RF

Tereza Brdečková – místopředsedkyně
RF 
Vladimír Soják – místopředseda RF
Tereza Czesany Dvořáková

Pavel Dragoun

Jaromír Kallista

Luděk Klega

Zuzana Kopečková

Sylvie Legnerová

Jana Škopková

Zdena Štěpánková

Eva Tomanová

Jiří Voráč 

Ankety
Zajímáte se o anticeny Zlatá malina?
Ano, pravidelně mě zajímají výsledky.
Ano, ale vyloženě je nevyhledávám.
Spíše ano, pokud je příležitost si o nich přečíst.
Spíše ne, čtu o nich výjimečně.
Ne, není to nic, co by mě zajímalo.
Ne, s udělováním anticen principiálně nesouhlasím.
Nevím, je mi to jedno.
Nejnovější články:
Načíst další články