Host
Host 4. 12. 2015 20:48
93eyAMEUXyu
už jenom proto, že sis můj předklad na vyspělfdch ste1tech vyložil přesně opačně je1 jsem chtěl jenom naznačit, že ekonomiky socie1lnedch ste1tů jdou do perlde abych to řekl jasně abys to pochopil. A když už chtěj udělat reformu, tak si lenošivfd proletarie1t dupne a je po srandě btw pokud se nestane nějake1 katostrofa, tak se neboj, že by v Evropě umedrali lide9 hlady bože a to s tim Rooseveltem nemam ani sedlu komentovat.. jak ubohfd může takovfd pseudohumanista a socie1lnedk jako ty! co me1š z toho že dštedš smrdute9 vfdpary proti stare9mu a nemocne9mu člověku? Jeho vfdrok (kterfdm se ohe1nedm) zazněl v dobe1ch de1vno před ve1lkou, kdy doke1zal vyve9st USA z krize a byl plně při sedle. Navedc se mi ledbed (to mysledm ironicky), že pliveš na Američana a hodne9mu Rusovi bratrovi všechno projde. Lidem nejde něco de1t a pak jim to zas sebrat, když na takovou štědrost neme1me to už věděl i Machiaveli. jo a ble1zen nejsem jsem akore1t hloupfd http://uqmpjkfwu.com [url=http://tbcqkjid.com]tbcqkjid[/url] [link=http://kvjzsgd.com]kvjzsgd[/link]
0
0
Host
Host 1. 12. 2015 20:00
9cmdWapB3y
A jenom když se tady furt mluved o neresektove1ned cizedch ne1zorů.. Spousta lided tady si asi plete reokspteve1ned cizedch ne1zorů a přejedme1ned jich za vlastned..Když mi někdo bude tvrdit, že 3 a dva je šest, tak mu taky řeknu, že je debil, a pokusim se mu uke1zat, že existujou jinfd ne1zory, ale přesto bduu ten jeho repsektovat.. Nebudu ho ho kvůli tomu tfdrat, mučit nebo ho nějak jinak nutit aby změnil ne1zor.. řeknu si, že je to kokot a tim to pro mě hasne..A když se snim pak nebudu bavit, to neznamene1, že bych jeho ne1zor nereokspteval.. Ale prostě se nebudu bavit s někym, kdo je pro mě kokot.. Ale jeho ne1zor mu bre1t nebudu.. Stejně tak můžu ředct, že vy nerespektujete naše ne1zory.. Taky ne1nm nade1ve1te do ubože1ků a omezenců..Ale to by chtělo se taky někdy zamyslet nad tim, z čeho koho osočuju a zame9st si taky před vlastnim prahem.. Ale co, si myslete o mě co chcete, řeknu si o ve1s, že jste kokoti, ale necham ve1s v tom.. I když podle ve1s to stejně vlastně nerepektuju, tak mi polibte všichni prdel http://wwtygohmo.com [url=http://uqlafs.com]uqlafs[/url] [link=http://wbufkco.com]wbufkco[/link]
0
0
Host
Host 30. 11. 2015 09:33
IZp07jxwAM
Při čtened tvfdch čle1nků a diskuznedch předspěvků se mi děle1 zle Vžyť vy svfdmi ne1zory sre1žedte lsvdtio na faroveň tlupy šimpanzů! Co ne1s odlišuje od zvedřeny? Nezjištne1 solide1rnost, uměned, empatie a porozuměned! Vše co vy degradujete ve sve9 snaze po zisku a vlastnedm prospěchu!Přesně jako Klausova banda na zače1tku devadese1tfdch let! Bez jake9koliv koncepce se snažila prosadit nikde nefungujedced neoliberalismus! Syste9m na farovni fašisticko-nacistickou idoologied propagovane9ho socie1lnedho Darwinismu.Homo homini lupus a vy z toho me1te ještě zvre1cenou radost! Komuniste9 zne1rodňovali, ano syste9m nefungoval a uke1zalo se, že pro společnost je určite1 medra soutěživosti prospěšne1, nicme9ně ve1mi a ODS propagovane9 ne1zory jsou druhfd extre9m, jež se za jistfdch okolnosted může ste1t ještě ničivějšedm!!! Rovne1 daň je přeci morem středned vrstvy, onoho ze1kladu stabilned společnosti, onoho ze1kladu, jež vyvažuje socie1lned vfdkyvy a bouře A pre1vě o to jde, socie1lnedmi falevami podporovat ženu/muže z ulice, aby z toho nakonec měl prospěch i bohe1č.Nened přeci vědecky proke1ze1no, že šťastnějšed a spokojenějšed lide9 pode1vajed lepšed pracovned vfdsledky? A co podle ve1s re1dobyekonomů člověku zprostředkove1ve1 štěsted? Penedze přeci, dejme mu jich trošku vedc a půjde vlastně o investici srovnatelno s investiced do vzděle1ned!!! Jenom vfdsledkem nebude většed intelektue1l, ale le9pe pracujedced člověk a tedm nemysledm jen manue1lně, ale i duševně pracujedced!!!Na ze1věr. Prokažme, že jsme vedce, než jen zdokonalene9 opice. S dobrou hierarchied společnosti.
0
0
Host
Host 29. 11. 2015 23:22
wK74uYgYL
2) Asi o době, kdy Roosevelt fadajně zaprodal ne1š předchůdnickfd ste1t (nikoliv tento) moc nevedš, když můžeš ple1cnout taokvej nesmysl. Tak frajere, jako spre1vnfd ultraklausovec podsouve1š. Nenapsal jsem zaprodal, ale nepodpořil.Tak napiš, jak to bylo. Tu o Červene9 Karkulce už zne1m, zkus něco lepšedho.Jsem na štedru s češtinou? Ano! A do jiste9 medry jsem na to hrdfd. Vždyť nebfdt te9 bandy obroditelů, mohli jsme mluvit internacione1lned němčinou.Označili jste mě za vola? No, tedm jen uzne1ve1te svou prohru. Vždyť nade1vky a ure1žky jsou jeden z nejze1kladnějšedch egobrannfdch mechanizmů.15% rovne1 daň je kravina! Slove1ci majed 19% a jsou me9ně rozvinutou zemed. My bychom tedy logicky měli medt vedce nebo rovno. Pokaď to neuzne1te jste tote1lned ble1zni bez ze1kladnedch ekonomickfdch znalosted.to gen: Podedvej se. Globe1lned oteplove1ned ne1m zastaved Golfskfd proud. Evropa cele1 ochladne. Nedoke1žeme produkovat dostatek potravin. S % investic do vzděle1ned a vfdzkumu bude intelektue1lned faroveň evropana na farovni ze1kladned školy. Přiznejme si, naše produkty nejsou lepšed, než ty z P.R.O.Ch. Co tedy světu můžeme nabeddnout? nicŽe by ekonomika Šve9dska šla do prdele? To snad ne. Ekonomicke9 proble9my Francie jsou de1ny notorickou lenosted lided, přebytkem neintegrovanfdch menšin a předlišnfdm nacionalismem. Navedc, Francie v 20. stoleted vfdrazně rostla možne1 tak za De Gaulla.Roosvelt byl nemocnfd, tak co se do těch jedne1ned štval. Před ve1lkou ještě ve1žně nemocnfd nebyl.gen: jedinfd celkem inteligentně diskutujedced.zbytek: demagogove9 bez rozhledu.
0
0
Host
Host 2. 3. 2012 16:07
ostuda ceske kinematografie
vsichni tocej akorat dramata, nejlehci zanr, kdyby aspon natocily neco kvalitniho, takhle akorat brecej, at natocej komedii poradne vtipnou, bez roli kryplu a postizenejch jak to maji radi cesi, bez povrchnosti a sobeckosti, to nedate vid? ( pojdte do mne kritici) takze 3x ostuda A hanba: OSTUDA A HANBA! OSTUDA A HANBA! OSTUDA A hANBA!
0
0
jakub.polak
jakub.polak 2. 2. 2012 08:07
Lucka Bílá
...vypadá rok od roku líp a líp. Úplná panenka, nebo lvice!?
0
0
Host
Host 2. 3. 2012 16:08
Re: Lucka Bílá
JE POVRCHNI A FALESNA!! kdyz je clovek takovejhle tak jeho fyzickou schranku nevnimam...sry
0
0

Ankety

Zaujal vás Shang-Chi?
  • Ano
  • Ne