Loki přetváří historii. Co všechno jsme objevili v traileru?

Loki přetváří historii. Co všechno jsme objevili v traileru? 18 obrázků v galerii
Loki | Foto: Marvel
Ačkoliv byly všechny filmové projekty studia Marvel několikrát odsunuty, nemusí oddaná nerdovská základna truchlit. V posledních měsících nás Marvel zásobuje trailery na seriály, které budou k zhlédnutí na streamovací platformě Disney+. Zatím se nám dostalo trailerů ke čtyřem seriálům: WandaVision, Falcon a Winter Soldier, Loki a What if…?, přičemž dle dostupných materiálů lze očekávat žánrovou pestrost a produkční kvalitu srovnatelnou s filmy.

Jedinou, leč dost podstatnou vadou na kráse, je datum vydání. Na Disney+ se sice WandaVision již objevilo 15. ledna a další série budou následovat (Falcon a Winter Soldier v březnu, Loki v květnu a What if…? v létě), nicméně Disney+ se doposud zuby nehty drží starých geopolitických pořádků a včleňuje nás do východní Evropy, tím pádem se na seriály legální cestou ještě chvíli nepodíváme. Spuštění platformy pro východní Evropu se totiž očekává někdy v průběhu roku 2021.

Posledně jsme probrali možné směřování dua Falcon a Winter Soldier, dnes se zaměříme na vypočítavého boha lží a klamů, Lokiho.

VAROVÁNÍ: Článek vyzrazuje závažné události v komiksech a potenciálně vyzrazuje také děj seriálu.

Podobně jako jsme se ztráceli ve vrstevnaté realitě při rozboru ukázky na WandaVision, tápeme taktéž v traileru na Lokiho nad časovým určením spousty událostí. V průběhu let se Loki (Tom Hiddleston) vyprofiloval z ryzího antagonisty přes zištného prospěcháře ke své vlastní specifické podobě anti-hrdinství, nejvíce zřetelné v Thor: Ragnarok a Avengers: Infinity War. Příznačná ambivalence je mezi řádky vepsaná i do popisu na Wikipedii: je sice bohem lsti a falše, nýbrž také rybářských sítí. Loki nikdy nebyl děsivým zlosynem, vzbuzoval úsměv svou vychytralostí a trpkými neúspěchy, jak se sluší a patří na podceňovaného boha. Po vzoru dalších anti-hrdinů (Venom, Deadpool) nebude Loki dle našich předpovědí zápasit se superhrdiny, ale s čistokrevnými padouchy, k jejichž poražení užije třeba i nečestných a nesportovních úskoků. Především pak ale prožije dobrodružství napříč časem a alternativními vesmíry, které, podobně jako další seriál What if…?, zhmotní roztodivná přání fanoušků.

Úvodní scéna pochází z Avengers: Endgame, konkrétně z pasáže, kdy se Avengers vrátili v čase do bitvy s Chitauri a Lokim v New Yorku. Po velkolepém vítězství Avengers se však kámen prostoru (Teserakt) groteskní shodou okolností přichomýtne k Lokimu a ten se díky kameni teleportuje pryč. Abychom měli od počátku jasno, je nutné zdůraznit, že protagonistou tohoto seriálu tedy nebude (definitivně mrtvý) Loki z posledních marvelovských filmů, ale Loki z prvních Avengers, jenž nezažil Ragnarok ani poslední setkání s Thanosem.

Po užití kamene se Loki teleportuje do pouště (zřejmě Gobi). Nebo alespoň takový dojem v nás má zdánlivě jasná posloupnost záběrů vyvolat. Při bližším náhledu totiž vyvstává několik nesrovnalostí. Vyobrazený teleportační most duhovým vzhledem odpovídá Bifrostu; buďto je energie Bifrostu obdobná či totožná s Teseraktem, nebo spolu záběry nesouvisí. Loki v poušti pak nejenže postrádá kámen, ale také pouta a náhubek. Navíc nepozbývá zkušeností s kamenem, proč by se tedy teleportoval právě do nehostinné pouště?

Záběr z pouště je mimoto explicitní reminiscencí na prvního Iron Mana, v němž Tony Stark prchá z jeskynní věznice v provizorně vytvořené první verzi obleku. Pro Tonyho byl útěk počátkem vykupitelské cesty, prozřením z jeskynní iluze, užijeme-li Platónova podobenství o jeskyni. Možná tak i Loki nastoupí cestu pokání. Iron Manův útěk lze však interpretovat také jako úsvit superhrdinů, započnutí éry MCU. V tom případě by analogický záběr s Lokim uvozoval novou, nastupující éru, kterou krom filmů budou podstatně definovat i seriálové produkce.

Loki | Foto: Marvel

Přibližně ve třetině traileru se zlatým písmem na zprvu zeleném pozadí zobrazí nápis Marvel Studios. Obyčejně bychom tuto obligatorní vložku nepokládali za hodnou komentáře, tentokrát nás ale zaujala písmena v druhém plánu – sestávají z opakujících se L, O, K, I a vytváří paralelu se závěrečným logem seriálu, o němž se ještě zmíníme.

Loki | Foto: Marvel

Následuje jízda výtahem s postavou Mobia M. Mobia (Owen Wilson, totožnost postavy s jistotou víme díky titulkům v traileru od Marvelu). Ten je součástí vesmírného časoprostorového úřadu zvaného TVA (Time Variance Authority), který postihuje nejrůznější narušení časoprostorové integrity. Mluvící jméno Mobius odkazuje na Möebiovu pásku (trojrozměrný objekt, jenž tvoří pouze jedna strana), pomocí níž Tony v Endgame pronikl do tajemství cestování časem. Organizace Lokiho už jistou dobu sleduje, manažer Mobius ho totiž očividně zná: „Oba víme, že tu pusu nezavřete.“

Zvláštní nicméně je, že před soud „časové policie“ předstoupí Loki a ne Avengers. Lokiho útěk je jen vedlejším efektem jejich cestování časem, které mělo dalekosáhlé účinky; pravými viníky jsou tudíž oni. Racionální vysvětlení poskytuje Lokiho původ – jako poloviční Asgarďan je odolný vůči důsledkům manipulace s časem, což z něj, přehlédneme-li jeho patologické lhářství, činí ideálního adepta pro práci v TVA.

Organizace je patrně situována mimo čas a prostor (viz Mobiovo „tady v TVA čas plyne jinak“), v obyčejnými smrtelníky nenahlédnutelné čtvrté dimenzi, skrze níž umožňuje cestování napříč časem a prostorem i Teserakt (v geometrii mimochodem označení Teserakt označuje čtyrrozměrnou analogii krychle). Jednotlivá patra budovy by pak mohly být alternativními vesmíry (viz tajemné třímístné kombinace vedle knoflíků výtahu), do kterých bude Loki cestovat.

Při zmiňovaném soudu (v ukázce 1:48) vystupují ze stěny tři tváře – každá patří jednomu z nejvyšších soudců v rámci TVA (jejich sochy se objeví záhy – 1:54) a Lokiho soudkyně (Gugu Mbatha-Raw) je tak pravděpodobně jen nepatrným článkem mnohaúrovňové hierarchie (viz také číslo 3 nalevo od Lokiho v 1:52). To vzbuzuje nejistotu, která se po vzoru latiníků ptá „Kdo stráží strážce?“. Horliví teoretici vynašli řešení, jež pozici absolutního supervizora ukládá postavě jménem Living Tribunal (viz druhé foto). Kosmická entita stará jako sám vesmír je ochráncem veškerenstva a zároveň jeho posledním soudem. Stejně jako nejsvětější Trojice i on nabývá trojjediné podoby ztělesňující tři základní síly vesmíru (spravedlnost, pomsta a nezbytnost). Vyjádřeno číselně, Living Tribunal je třetí nejmocnější bytostí Marvelu (druhý je Beyonder a první One-Above-All) a bývalý arcizlosyn Thanos mu za běžných okolností může nanejvýš poníženě líbat nohy.

Loki | Foto: Marvel

V chronologii traileru nicméně soudu předchází několik záběrů. Nejprve spatřujeme vojáky TVA, kteří na blíže neidentifikovatelném prostředí patrně pátrají po tajemné osobě v kápi. Záměrně volíme neurčité slovo „osoba“, výklady se totiž liší. Někteří si kombinaci nazelenalého pozadí s kápí vyložili jako předzvěst Doktora Dooma, jiní v zatemnělé tváři neméně nápaditě rozeznávají Lady Loki.

My se kloníme k druhé možnosti a své tvrzení dokládáme následovně: Protože je potvrzeno cestování napříč alternativními vesmíry, mohou scénáristé Lady Loki jednoduše zasadit do příběhu jako alternativní verzi Lokiho. V seriálu také podstatnou roli sehraje herečka Sophia Di Martino, která byla vyfocena v obleku ne nepodobnému tomu Lokiho. Z náznaků navíc usuzujeme, že Loki se opravdu stane agentem TVA a hlavní náplní jeho časoprostorového výletníčení by tak mohlo být zajímání zlověstnějších verzí sebe sama. Pokud byste chtěli opravdu zabřednout do propasti nesmyslného teoretizování stejně jako my, můžete zkusit porovnat boty z obou fotek přiložených níže.

Loki | Foto: Marvel

V přeneseném významu je souboj se sebou samým v samotném jádru takřka všech duchovních směrů. Ve smyslu fyzickém nám nepřeberné množství dokladů předkládá popkultura: z těch nejzajímavějších volíme Scotta Pilgrima proti zbytku světa, Loopera, My nebo komiksového Flashe.

Většina dosud nezmíněných záběrů se porůznu vztahuje k cestování časem. Zůstaneme-li u TVA, bezpochyby stojí za komentář scéna, kdy jsou Lokimu promítány výjevy z jeho života. Prvně sleduje svou trpkou porážku proti Avengers v New Yorku, pak svou vítězoslavnou pózu. Ta se však objevila až v třetím Thorovi. Z toho dedukujeme, že jsou Lokimu prostřeny jeho budoucí kroky tak, jak se udály v předchozích filmech. A to včetně jeho smrti, při pohledu na níž se odvrací.

Loki | Foto: Marvel

Na první fotce vojáci TVA vystupují ze zářivé struktury. Mohlo by jít o časoprostorovou bránu? Druhá fotka dokládá, že jakýsi pakt, třeba i nedobrovolný, mezi TVA a Lokim proběhne – krom toho, že jde Loki za vojáky TVA, je také oděn v bundě s jejich logem.

Jak všichni víme, cestování časem je ošemetné. Pro ty, co by přeci jen hereticky odmítali to uznat, budiž výstrahou následující katastrofické záběry.

Loki | Foto: Marvel

Zborcený New York. Budovy se zdají být posunuty a vyvráceny následkem energetické vlny. Kritické hlasy se shodují v tom, že se Loki zjeví ve vesmíru, kde Avengers minimálně jednu ze svých triumfálních bitev prohráli. Jestli utrpěli porážku proti Thanosovi, Ultronovi nebo dokonce samotnému Lokimu, beze stop nevyluštíme. Nicméně alespoň k jedné potenciální souvislosti jsme se přeci jen dopídili.

Loki | Foto: Marvel

Fotka výše prozrazuje návrat Lokiho do boje v New Yorku, nachází se totiž ve Stark Tower (budoucí Avengers Tower). V odrazu zrcadla je nadto nepatrně vidět Lokiho žezlo, v němž uchovával kámen mysli. Že by si Loki bitvu zopakoval a zvítězil, následkem čehož by uvrhl New York, možná celý svět v havarijní stav viděný výše?

Loki | Foto: Marvel

Že by Thanos zase vrhal Měsíc?

Loki | Foto: Marvel

Uprostřed zešeřelého panoramatu sedí jakási osoba. Podobnost s Black Widow je nepopiratelná (černý oblek, rudé vlasy, drobná postava), avšak stejně tak zde může dovedně klamat nasvícení, které blonďaté vlasy proměnilo na zrzavé. Možná je to opravdu Black Widow s krátkými vlasy, možná jde o očekávanou Lady Loki.

Ať je to kdokoliv, došli jsme k závěru, že oba tyto záběry jsou z totožného místa, respektive planety. Povšimněte si nafialovělého povrchu a světla vycházejícího ze strojů.

Loki | Foto: Marvel

Architektura v pozadí a mužův oděv (vlevo) záběr časově ukotvují ve starověku. Římská číslice na pravém dolní rohu informaci konkretizuje: Loki se nachází v roce 79 n.l., kdy byly Pompeje zasáhnuty erupcí zdánlivě vyhaslé sopky Vesuv!

Loki | Foto: Marvel

Vyšňořený Loki v letadle, které je obklopeno policisty? To je zcela jistě D. B. Cooper, americká zločinecká legenda. Cooper roku 1971 pod pohrůžkou výbuchu bomby unesl letadlo a úspěšně vyžadoval po FBI dvě stě tisíc dolarů jako výkupné. Vybavený padákem a balíkem peněz pak z letadla vyskočil a jeho tělo ani peníze krom pár bankovek (viz poletující bankovky v traileru) nebyly nikdy nalezeny. Než Loki opustí letadlo, oslovuje svého bratra a následně je v letu zachycen Bifrostem – dojde snad ke kooperaci s Thorem či/a Heimdallem?

Loki | Foto: Marvel

Loki v čele bizarní tlupy hrdlořezů, kteří jako by vypadli z podomácku vytvořené verze Šíleného Maxe. Zlosyni zřejmě ovládli svět, načež ho uvalili do pokřivené dystopie, v níž Loki kandiduje na prezidenta. Seriál se tak inspiruje u komiksové události z roku 2016, kdy stačilo málo, aby Loki v prezidentských volbách zvítězil (když Trump, proč ne Loki?).

Loki | Foto: Marvel

Na levé fotce hrací automat z téže scény, jenž se na první pohled nezdá být nikterak výjimečný. Jméno Polybius v sobě nicméně ukrývá bohatou městskou legendu. V Portlandu 80. let existovala prý arkádová hra, jež způsobovala nemalé psychické potíže (halucinace, nespavost a další) a instantní závislost. Podle legendy automat pravidelně navštěvovali muži v černém, vládní agenti, kteří pomocí hry sbírali psychologická data a testovali její vliv na hráče. V určitou dobu byly všechny automaty plošně staženy a veškeré dokumenty dokládající jejich existenci zničeny.

Jak vidno, některé, ne-li všechny nevysvětlitelné historické úkazy budou objasněny skrze proradného boha falše. Stojí i za dalšími záhadami, které se vzpírají racionálnímu myšlení? Zabil prostitutky ve Whitechapelu, postřelil Kennedyho, zapříčinil Mandela efekt nebo dokonce inscenoval návštěvu mimozemšťanů?

Loki | Foto: Marvel

Ať tak či onak, proměňující se logo v závěru je příslibem různorodých alternativních vesmírů, které jsou, doufejme, zase příslibem různorodé zábavy.

Co dělá Loki v roce 1975 (viz foto s cedulí Jaws, v překladu Čelisti)? Jakou záhadu byste vy rádi viděli rozřešenu? A co na to Yetti? Dejte nám vědět v diskusi pod článkem.

PS: Děkuji za pomoc bráchovi Adamovi Stiborovi při tvorbě tohoto článku.

Ankety
Sledovali byste dále Ordinaci, i kdyby byla pouze na Voyo?
Určitě ano, seriál miluji a klidně za něj budu platit!
Možná ano, ale platit se mi za to nechce
Spíše ne, za ty peníze mi to nestojí
Nekoukal bych na to, ani kdyby za to platili oni mně
Nejnovější články:
Načíst další články
TOPlist