Cena Magnesia za nejlepší studentský film 2012 - stanovy

Společnost Karlovarské minerální vody, a.s. ve spolupráci s Českým lvem a Českým filmovým centrem každoročně oceňují nejlepší studentský film Cenou Magnesia za nejlepší studentský film.
Cílem tohoto ocenění je další zviditelnění českého studentského filmu, podpora začínajících umělců a také motivace studentů filmových škol pro jejich další tvůrčí práci.

Pravidla pro přihlášení filmu na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film:

 1. O ocenění se může ucházet hrané, animované, dokumentární nebo experimentální filmové dílo s maximální délkou do 40 minut včetně počátečních a koncových titulků.

 2. Výrobce - producent nebo koproducent přihlašovaného filmového díla, musí být vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 3. O ocenění se mohou ucházet filmová díla, jejichž výrobce získal oprávnění k užití všech, ve filmovém dílu zařazených předmětů práv, podle autorského zákona. Na vyžádání České filmové a televizní akademie nebo Českého filmového centra, je tento výrobce povinen neprodleně předložit materiály, dokazující získání těchto oprávnění k užití všech ve filmovém dílu zařazených předmětů práv podle autorského zákona.

 4. Veškerá filmová díla ucházející se o nominaci musí být v českém jazyce. Pokud je filmové dílo vyrobeno v jiném, než v českém jazyce, musí být do českého jazyka nadabováno nebo musí být vybaveno podtitulky v českém jazyce.

 5. Režisér filmového díla musí studovat formou prezenčního studia vzdělávací instituci, která je producentem nebo koproducentem filmového díla, ucházejícího se o ocenění. Filmové dílo může být nominováno i v případě, že režisér absolvuje nebo opustí vzdělávací instituci v daném školním roce.

  Filmové dílo musí vzniknout pod vedením pedagogů vzdělávací instituce, v rámci výuky na této vzdělávací instituci.

  Tvůrci filmového díla se mohou při jeho výrobě řídit radami i jiných filmových profesionálů, než jsou pedagogové vzdělávací instituce, na které studují. Tito filmoví profesionálové by se však neměli nějak výrazně podílet na výrobě tohoto filmového díla.

 6. O ocenění se mohou ucházet filmová díla vyrobená v předešlém kalendářním roce (1.1. - 31. 12.) ode dne udílení ocenění, které se realizuje v únoru či březnu. Rozhodující je rok výroby uvedený v závěrečných titulcích filmového díla.

 7. Počet filmových děl ucházejících se o ocenění za jednu vzdělávací instituci není nijak početně omezen.

 8. Nominovat filmové dílo na ocenění může zástupce vzdělávací instituce, která je výrobcem filmového díla, nebo zástupce koproducenta filmového díla anebo k tomu oprávněný student – jeden z hlavních tvůrců tohoto filmového díla (režisér, kameraman, mistr zvuku, střihač, produkční).

 9. Filmové dílo se nominuje na ocenění tak, že ho pověřená osoba zašle nebo osobně doručí na adresu Českého filmového centra: České filmové centrum, Národní 28, Praha 1, 110 00 .

  Filmové dílo musí být zasláno nebo doručeno na nosiči DVD-R, region 0 nebo 2. v obálce označené „DVD Czech Short Films Vol. 4 - Cena Magnesia – Český Lev“ spolu s vyplněným dotazníkem ke stažení v pdf nebo word na stránkách Českého filmového centra (http://www.filmcenter.cz) nebo na stránkách Českého lva (www.kinobox.cz/ceskylev). Dotazník musí být zaslán v elektronické podobě na e-mail: festival@filmcenter.cz

  Na obalu a na samotném zaslaném nebo doručeném disku, musí být uvedeno: název filmového díla, jméno režiséra či režisérů, název, kontaktní email a telefon na výrobce nominovaného filmového díla. Pokud jeden disk obsahuje více než jedno nominované filmové dílo, musí na disku být uvedeno: název, kontaktní email a telefon na výrobce nominovaných filmových děl uložených na disku a dále musí být k disku přiložen seznam obsahující: název, jméno režiséra či režisérů a celkovou délku jednotlivých filmových děl uložených na disku.

 10. Uzávěrka zaslání nebo doručení filmových děl ucházejících se o ocenění je pro rok 2012 termín 15. 11. 2012. Filmové dílo doručeno 15. 11. 2012 po 11:00 hodině do kanceláře Českého filmového centra nebude zařazeno do nominačního výběru.

Postup výběru nominovaných filmových děl na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film:

Veškerá filmová díla ucházející se o ocenění, zhlédne minimálně pětičlenná výběrová komise, složená z filmových profesionálů, teoretiků a novinářů sestavená Českým filmovým centrem a zveřejněna na webových stránkách www.filmcenter.cz. Tato komise vybere dvacet filmových děl, postupujících do užší nominace na ocenění. České filmové centrum na základě návrhu výše zmíněné výběrové komise může vybraná filmová díla do užší nominace na ocenění zařadit na DVD Czech Short Films, které každoročně vydává a šíří zejména na zahraničních a českých filmových festivalech a filmových trzích filmovým profesionálům a ostatním návštěvníkům těchto akcí.

Dvacet filmových děl vybraných do užší nominace bude dále předáno minimálně patnácti členům České filmové a televizní akademie, zveřejněni na stránkách www.cfta.cz, kteří z těchto dvaceti filmových děl vyberou pět finalistů na ocenění.

Filmové dílo, které získá výroční Cenu Magnesia za nejlepší studentský film a je oceněno finanční odměnu 100 000,- Kč, je vybráno minimálně patnácti členy České filmové a televizní akademie a slavnostně vyhlášeno na nominačním nebo hlavním večeru Českého lva.

Reklamní a propagační omezení filmových děl:

Pouze filmová díla vybraná do užšího výběru dvaceti filmových děl mohou být ve svých propagačních materiálech označeny „film v užší nominaci na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film“. Pouze pět filmových děl, vybraných jako finalisté na ocenění, může být ve svých propagačních materiálech označeno jako „finalista Ceny Magnesia za nejlepší studentský film“.

Organizátorem soutěže je Vachler Art Company/VAC
Kontakt: ceskylev@vac.cz, 255 707 333

Ve spolupráci s Českým filmovým centrem/ ČFC
Kontakt: festival@filmcenter.cz, 221 105 398

Platnost pravidel od: 10.10.2012

Partneři Českého lva

Generální partner Hlavní mediální partner
Magnesia Seznam.cz
Partner Televizní partner
Renault Česká televize
Sdílet tuto stránku:

Partneři: